Projekty aktów prawnych oraz opinie i stanowiska

 • Rzecznik Praw Podatnika

  21 sierpnia 2018
  Data sporządzenia: 21 sierpnia 2018
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: Inne
  Status: Ministerstwo Finansów
  Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji projekt z dnia 6 sierpnia 2018 r. ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika. Projekt przewiduje powołanie instytucji Rzecznika Praw Podatnika oraz określa sposob jego funkcjonowania i kompetencje. czytaj więcej
 • Danina Solidarnościowa

  18 lipca 2018
  Data sporządzenia: 12 lipca 2018
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: CIT/PIT, OPP, Inne, System podatkowy
  Status: Ministerstwo Finansów
  Projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie do porządku prawnego nowej instytucji: Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „Funduszem”, który ukierunkowany będzie na wsparcie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych. czytaj więcej
 • Uproszczenie przepisów prawa podatkowego i gospodarczego

  31 października 2017
  Data sporządzenia: 27 września 2017
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: VAT, CIT/PIT, OPP, Podatki lokalne, Inne, System podatkowy
  Status: Ministerstwo/organ administracji
  Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym autorstwa Ministerstwa Rozwoju. czytaj więcej
 • Poprawa otoczenia prawnego działalności innowacyjnej

  11 maja 2017
  Data sporządzenia: 05 listopada 2017
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: Inne
  Status: Ministerstwo/organ administracji
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazało do konsultacji projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej. Celem projektowanej ustawy jest likwidacja lub ograniczenie barier w prowadzeniu działalności innowacyjnej oraz podniesienie atrakcyjności podatkowych instrumentów wsparcia działalności innowacyjnej w Polsce. czytaj więcej
 • Ustawa o przeciwdziałaniu wyłudzeniom skarbowym

  24 marca 2017
  Data sporządzenia: 20 marca 2017
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: Inne
  Status: Sejm

  Konsultujemy rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywania sektora finansowego dla wyłudzeń skarbowych.

   

   

  czytaj więcej
 • Przesłuchanie kontrolowanego na odległość - rozporządzenie

  14 lutego 2017
  Data sporządzenia: 14 lutego 2017
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: Inne
  Status: Ministerstwo Finansów

  Konsultujemy projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie utrwalenia obrazu lub dźwięku dla celów kontroli celno - skarbowej.

  czytaj więcej
1 2 3 4 5 ... 5 następna