Projekty aktów prawnych oraz opinie i stanowiska

 • CIT Nowelizacja 2016 - Stawka 15 %, Opodatkowanie Aportów i Inne Zmiany

  29 lutego 2016
  Data sporządzenia: 29 lutego 2016
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

   

  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadza kilka fundamentalnych zmian w konstrukcji obydwu podatków. Najbardziej głośną i reklamowaną zmianą jest obniżenie stawki podatku CIT dla małych i rozpoczynających działalność podatników do 15 %. Inne zmiany dotyczą m.in.:

  1) modyfikacji opodatkowania objęcia udziałów/akcji w zamian za aport,

  2) zmiany w zakresie opodatkowania transakcji łączenia, podziału oraz wymiany udziałów,

  3) uzupełnienie/wprowadzenie katalogu dochodów (przychodów), które uznaje się za dochody (przychody) osiągnięte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (PIT).

  czytaj więcej
 • Dyrektywa przeciwko unikaniu opodatkowania

  17 lutego 2016
  Data sporządzenia: 17 lutego 2016
  Rodzaj: Dyrektywa UE
  Zakres: CIT/PIT, Międzynarodowe, Inne, System podatkowy
  Status: Rada UE

  Projekt dyrektywy Rady UE ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

  czytaj więcej
 • Nowy wzór Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

  17 lutego 2016
  Data sporządzenia: 17 lutego 2016
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Ministerstwo Finansów

  Ministerstwo Finansów przedstawiło do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

  czytaj więcej
 • Nowelizacja CIT/PIT/SDG

  27 stycznia 2016
  Data sporządzenia: 27 stycznia 2016
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

  Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt z dnia 21 stycznia 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

  Projekt zakłada obniżenie do 15 tyś. zł (z obecnych 15 tyś. euro) limitu określonego w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, po przekroczeniu którego, transakcje pomiędzy przedsiębiorcami winny być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego.

  czytaj więcej
 • Nowy projekt Klauzuli Obejścia Prawa Podatkowego

  21 stycznia 2016
  Data sporządzenia: 29 grudnia 2015
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: OPP
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

  Nowa wersja klauzuli obejścia prawa podatkowego.

  czytaj więcej
 • Centralizacja rozliczeń VAT w JST

  19 stycznia 2016
  Data sporządzenia: 19 stycznia 2016
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: VAT
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

  Projekt z dnia 14 stycznia 2016 r. ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego oraz o zmianie ustawy o finansach publicznych. Nowelizacja zakłada wprowadzenie centralizacji rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Centralizacją objęte zostaną samorządowe jednostki organizacyjne, tj. jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz powstałą z mocy prawa jednostkę budżetową, podległą jednostce samorządu terytorialnego.

  czytaj więcej