Projekty aktów prawnych oraz opinie i stanowiska

 • Centralizacja rozliczeń VAT w JST

  19 stycznia 2016
  Data sporządzenia: 19 stycznia 2016
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: VAT
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

  Projekt z dnia 14 stycznia 2016 r. ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego oraz o zmianie ustawy o finansach publicznych. Nowelizacja zakłada wprowadzenie centralizacji rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Centralizacją objęte zostaną samorządowe jednostki organizacyjne, tj. jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz powstałą z mocy prawa jednostkę budżetową, podległą jednostce samorządu terytorialnego.

  czytaj więcej
 • Wyższa kwota wolna od podatku

  09 grudnia 2015
  Data sporządzenia: 09 grudnia 2015
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Sejm

  Konsultujemy prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od odób fizycznych!

  Projekt zawiera propozycję podniesienia kwoty zmniejszającej podatek do 1 440 zł rocznie, co odpowiada podniesieniu kwoty wolnej od podatku do 8 000 zł. Obecnie kwota ta wynosi 556,02 zł co odpowiada 3 091 zł dochodu rocznie.

  czytaj więcej
 • Nowelizacja ustawy o CIT - projekt PIS

  27 listopada 2015
  Data sporządzenia: 15 września 2015
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Etap przedlegislacyjny
  Nowelizacja ustawy o CIT wg projektu partii Prawo i Sprawiedliwość wraz z opinią Rady Podatkowej. czytaj więcej
 • Nowa ustawa o VAT - projekt PIS

  27 listopada 2015
  Data sporządzenia: 15 września 2015
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: VAT
  Status: Etap przedlegislacyjny
  Projekt ustawy o VAT zaprezentowany przez partię Prawo i Spawiedliwość wraz z oceną dokonaną przez Radę Podatkową. czytaj więcej
 • Rozporządzenia wykonawcze do Ordynacji podatkowej - kontrola, interpretacje, odsetki i inne

  16 listopada 2015
  Data sporządzenia: 16 listopada 2015
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: OPP
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

  Konsultujemy projekty rozprządzeń Ministra Finansów wydawane na podstawie upoważnień zawartych w Ordynacji podatkowej. Nowe rozporzadzenia są konsekwencją zmian wprowadzonych do ordynacji podatkowej w 2015 r., które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

  czytaj więcej
 • Wzory deklaracji VAT

  04 listopada 2015
  Data sporządzenia: 04 listopada 2015
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

  Konsultujemy rozporządzenia Ministra Finansów:

  1) z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług oraz
  2) z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu.

  czytaj więcej