Projekty aktów prawnych oraz opinie i stanowiska

 • Rozporządzenie w sprawie określenia proporcji przy odliczeniu VAT

  29 września 2015
  Data sporządzenia: 29 września 2015
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo Finansów

  Konsultujemy projekt z dnia 23 września 2015 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników.

  czytaj więcej
 • Rozporządzenia ws. właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych

  21 września 2015
  Data sporządzenia: 21 września 2015
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: Inne
  Status: Ministerstwo Finansów

  Konsultujemy projekty rozporządzeń Ministra Finansów,

  1. w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego miejscowo oraz
  2. w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów skarbowych do wykonywania niektórych zadań należących do innych naczelników urzędów skarbowych oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania.
  czytaj więcej
 • Konsultacje rozporządzenia w sprawie terminu powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do czynności wykonywanych przez komorników sądowych

  25 sierpnia 2015
  Data sporządzenia: 27 lipca 2015
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo Finansów

  Rozporządzenie jest wykonaniem przez Ministra Finansów fakultatywnego upoważnienia zawartego w art. 19a ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, późniejsze niż wymienione w art. 19a ust. 1, 5 oraz 7-11 terminy powstania obowiązku podatkowego, uwzględniając specyfikę wykonywania niektórych czynności, uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami oraz przepisy Unii Europejskiej.
   

  czytaj więcej
 • Poselska propozycja nowej kwoty wolnej od podatku

  23 lipca 2015
  Data sporządzenia: 23 lipca 2015
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Sejm

  Klub Parlamentarny Zjednoczona Prawica przedłożył w Sejmie projekt ustawy zwalniającej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów, które zdaniem autorów są szacowanymi minimalnymi kosztami utrzymania.

  czytaj więcej
 • Poselska propozycja ulgi remontowej (SLD)

  22 lipca 2015
  Data sporządzenia: 22 lipca 2015
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Sejm

  Posłowie Klubu Parlamentarnego SLD zgłosili w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym proponują wprowadzenie ulgi remontowej.

  czytaj więcej
 • KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

  15 lipca 2015
  Data sporządzenia: 15 lipca 2015
  Rodzaj: Inny dokument/akt UE
  Zakres: CIT/PIT, System podatkowy
  Status: Komisja Europejska

  Konsultujemy Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sprawiedliwego i skutecznego systemu opodatkowania przedsiębiorstw w Unii Europejskiej: pięć głównych obszarów działania COM(2015)302. O przedstawienie stanowiska przedsiębiorców wystąpiło Ministerstwo Finansów w związku z podjętymi pracami nad przygotowaniem opinii Rządu w odniesieniu do tego dokumentu.

  czytaj więcej