Projekty aktów prawnych oraz opinie i stanowiska

 • Poselska propozycja nowej kwoty wolnej od podatku

  23 lipca 2015
  Data sporządzenia: 23 lipca 2015
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Sejm

  Klub Parlamentarny Zjednoczona Prawica przedłożył w Sejmie projekt ustawy zwalniającej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów, które zdaniem autorów są szacowanymi minimalnymi kosztami utrzymania.

  czytaj więcej
 • Poselska propozycja ulgi remontowej (SLD)

  22 lipca 2015
  Data sporządzenia: 22 lipca 2015
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Sejm

  Posłowie Klubu Parlamentarnego SLD zgłosili w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym proponują wprowadzenie ulgi remontowej.

  czytaj więcej
 • KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

  15 lipca 2015
  Data sporządzenia: 15 lipca 2015
  Rodzaj: Inny dokument/akt UE
  Zakres: CIT/PIT, System podatkowy
  Status: Komisja Europejska

  Konsultujemy Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sprawiedliwego i skutecznego systemu opodatkowania przedsiębiorstw w Unii Europejskiej: pięć głównych obszarów działania COM(2015)302. O przedstawienie stanowiska przedsiębiorców wystąpiło Ministerstwo Finansów w związku z podjętymi pracami nad przygotowaniem opinii Rządu w odniesieniu do tego dokumentu.

  czytaj więcej
 • Poselski projekt nowelizacji PIT (SLD)

  02 czerwca 2015
  Data sporządzenia: 02 czerwca 2015
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Sejm

  Konsultujemy poselski projekt nowelizacji PIT !

  Celem projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest umożliwienie podatnikowi wskazania płatnikowi organizacji pożytku publicznego jako obdarowanego 1% podatku należnego. Dzięki temu podatnicy, za których rozliczenie podatkowe składa płatnik, nie będą musieli składać odrębnego rozliczenia podatkowego, wyłączenie w celu przekazania 1% darowizny.

  czytaj więcej
 • Konsultacje projektów rozporządzeń do ustawy akcyzowej

  14 maja 2015
  Data sporządzenia: 12 maja 2015
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: Akcyza
  Status: Ministerstwo Finansów

  Konsultujemy projekty rozporządzeń do ustawy akcyzowej:

  1. projekt z dnia 27 kwietnia 2015 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych,
  2. projekt z dnia 28 kwietnia 2015 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych oraz
  3. projekt z dnia 28 kwietnia 2015 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków norm zużycia wyrobów akcyzowych.
  czytaj więcej
 • Konsultacje rozporządzeń VAT

  08 maja 2015
  Data sporządzenia: 08 maja 2015
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo Finansów

  Konsultujemy projekty rozporządzeń Ministra Finansów:

  1) z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług;
  2) z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym;
  3) z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej.

  czytaj więcej