Projekty aktów prawnych oraz opinie i stanowiska

 • Poselski projekt nowelizacji PIT (SLD)

  02 czerwca 2015
  Data sporządzenia: 02 czerwca 2015
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Sejm

  Konsultujemy poselski projekt nowelizacji PIT !

  Celem projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest umożliwienie podatnikowi wskazania płatnikowi organizacji pożytku publicznego jako obdarowanego 1% podatku należnego. Dzięki temu podatnicy, za których rozliczenie podatkowe składa płatnik, nie będą musieli składać odrębnego rozliczenia podatkowego, wyłączenie w celu przekazania 1% darowizny.

  czytaj więcej
 • Konsultacje projektów rozporządzeń do ustawy akcyzowej

  14 maja 2015
  Data sporządzenia: 12 maja 2015
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: Akcyza
  Status: Ministerstwo Finansów

  Konsultujemy projekty rozporządzeń do ustawy akcyzowej:

  1. projekt z dnia 27 kwietnia 2015 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych,
  2. projekt z dnia 28 kwietnia 2015 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych oraz
  3. projekt z dnia 28 kwietnia 2015 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków norm zużycia wyrobów akcyzowych.
  czytaj więcej
 • Konsultacje rozporządzeń VAT

  08 maja 2015
  Data sporządzenia: 08 maja 2015
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo Finansów

  Konsultujemy projekty rozporządzeń Ministra Finansów:

  1) z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług;
  2) z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym;
  3) z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej.

  czytaj więcej
 • Nowelizacja PIT/CIT

  04 maja 2015
  Data sporządzenia: 04 maja 2015
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Ministerstwo Finansów

  Konsultujemy projekt z dnia 27 kwietnia 2015 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

  czytaj więcej
 • Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie ws. właściwości UC i IC w zakresie akcyzy

  15 kwietnia 2015
  Data sporządzenia: 15 kwietnia 2015
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: Akcyza
  Status: Ministerstwo Finansów

  Konsultujemy projekt z 7 kwietnia 2015 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy.

  czytaj więcej
 • Konsultacje ustawy PIT/CIT - propozycja ulgi na przedszkola i żłobki

  30 marca 2015
  Data sporządzenia: 30 marca 2015
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Ministerstwo Finansów

  Konsultujemy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stanowi on realizację deklaracji Pani Premier o wzmocnieniu polityki prorodzinnej i wsparciu obywateli wychowujących dzieci. Zakłada wprowadzenie ulg podatkowych dla podatników tworzących przyzakładowe żłobki i przedszkola.

  czytaj więcej