Projekty aktów prawnych oraz opinie i stanowiska

 • Nowelizacja PIT/CIT

  04 maja 2015
  Data sporządzenia: 04 maja 2015
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Ministerstwo Finansów

  Konsultujemy projekt z dnia 27 kwietnia 2015 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

  czytaj więcej
 • Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie ws. właściwości UC i IC w zakresie akcyzy

  15 kwietnia 2015
  Data sporządzenia: 15 kwietnia 2015
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: Akcyza
  Status: Ministerstwo Finansów

  Konsultujemy projekt z 7 kwietnia 2015 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy.

  czytaj więcej
 • Konsultacje ustawy PIT/CIT - propozycja ulgi na przedszkola i żłobki

  30 marca 2015
  Data sporządzenia: 30 marca 2015
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Ministerstwo Finansów

  Konsultujemy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stanowi on realizację deklaracji Pani Premier o wzmocnieniu polityki prorodzinnej i wsparciu obywateli wychowujących dzieci. Zakłada wprowadzenie ulg podatkowych dla podatników tworzących przyzakładowe żłobki i przedszkola.

  czytaj więcej
 • Konsultacje projeku ustawy akcyzowej

  26 marca 2015
  Data sporządzenia: 26 marca 2015
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: Akcyza
  Status: Ministerstwo Finansów

  Konsultujemy projekt z dnia 23 marca br. ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

  czytaj więcej
 • Konsultacje kierunkowych założeń nowej Ordynacji podatkowej

  24 marca 2015
  Data sporządzenia: 24 marca 2015
  Rodzaj: Założenia do projektu aktu prawnego
  Zakres: OPP
  Status: Etap przedlegislacyjny

  Konsultujemy projekt kierunkowych założeń nowej ordynacji podatkowej przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego.

  czytaj więcej
 • Projekt rozporządzenia określającego listę Rajów Podatkowych

  16 lutego 2015
  Data sporządzenia: 16 lutego 2015
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Ministerstwo Finansów

  Konsultujemy projekty rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

  czytaj więcej