Projekty aktów prawnych oraz opinie i stanowiska

 • Konsultacje projeku ustawy akcyzowej

  26 marca 2015
  Data sporządzenia: 26 marca 2015
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: Akcyza
  Status: Ministerstwo Finansów

  Konsultujemy projekt z dnia 23 marca br. ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

  czytaj więcej
 • Konsultacje kierunkowych założeń nowej Ordynacji podatkowej

  24 marca 2015
  Data sporządzenia: 24 marca 2015
  Rodzaj: Założenia do projektu aktu prawnego
  Zakres: OPP
  Status: Etap przedlegislacyjny

  Konsultujemy projekt kierunkowych założeń nowej ordynacji podatkowej przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego.

  czytaj więcej
 • Projekt rozporządzenia określającego listę Rajów Podatkowych

  16 lutego 2015
  Data sporządzenia: 16 lutego 2015
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Ministerstwo Finansów

  Konsultujemy projekty rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

  czytaj więcej
 • Nowelizacja Ordynacji podatkowej - wdrożenie ustawodawstwa FATCA

  13 lutego 2015
  Data sporządzenia: 13 lutego 2015
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: OPP
  Status: Ministerstwo Finansów

  Konsultujemy projekt z dnia 6 lutego 2015 r. ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Akt ten stanowi realizację zapisów podpisanej w dniu 7 października 2014 r. umowy między Rządem RP a Rządem Stanów Zjednoczonych w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrażania ustawodawstwa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).

  czytaj więcej
 • Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług

  11 lutego 2015
  Data sporządzenia: 11 lutego 2015
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo Finansów

  Projekt rozporządzenia wprowadza rozwiązania prawne wynikające z zawartego przez Polskę Memorandum o Porozumieniu miedzą Ministrem Obrony Narodowej RP a Ministrami Obrony innych państw, dotyczącym utworzenia administracji i działania Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO oraz Porozumieniem wykonawczym między Rządem RP a Rządem USA do Umowy o statusie sił zbrojnych USA na terytorium RP dotyczącym procedur celnych.

  czytaj więcej
 • Konsultacje rozporządzeń wykonawczych do projektowanej Ordynacji podatkowej

  14 stycznia 2015
  Data sporządzenia: 14 stycznia 2015
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: OPP, Inne
  Status: Ministerstwo Finansów

  Konsultacje projektów aktów wykonawczych do projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw!

  czytaj więcej