Projekty aktów prawnych oraz opinie i stanowiska

 • Nowelizacja Ordynacji podatkowej - wdrożenie ustawodawstwa FATCA

  13 lutego 2015
  Data sporządzenia: 13 lutego 2015
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: OPP
  Status: Ministerstwo Finansów

  Konsultujemy projekt z dnia 6 lutego 2015 r. ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Akt ten stanowi realizację zapisów podpisanej w dniu 7 października 2014 r. umowy między Rządem RP a Rządem Stanów Zjednoczonych w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrażania ustawodawstwa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).

  czytaj więcej
 • Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług

  11 lutego 2015
  Data sporządzenia: 11 lutego 2015
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo Finansów

  Projekt rozporządzenia wprowadza rozwiązania prawne wynikające z zawartego przez Polskę Memorandum o Porozumieniu miedzą Ministrem Obrony Narodowej RP a Ministrami Obrony innych państw, dotyczącym utworzenia administracji i działania Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO oraz Porozumieniem wykonawczym między Rządem RP a Rządem USA do Umowy o statusie sił zbrojnych USA na terytorium RP dotyczącym procedur celnych.

  czytaj więcej
 • Konsultacje rozporządzeń wykonawczych do projektowanej Ordynacji podatkowej

  14 stycznia 2015
  Data sporządzenia: 14 stycznia 2015
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: OPP, Inne
  Status: Ministerstwo Finansów

  Konsultacje projektów aktów wykonawczych do projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw!

  czytaj więcej
 • Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

  08 stycznia 2015
  Data sporządzenia: 08 stycznia 2015
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: OPP
  Status: Ministerstwo Finansów

  Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku.

  czytaj więcej
 • Rozporządzenie ws. upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego

  08 stycznia 2015
  Data sporządzenia: 08 stycznia 2015
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: OPP
  Status: Ministerstwo Finansów

  Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego określa:

  czytaj więcej
 • Prezydencki projekt Ordynacji podatkowej

  30 grudnia 2014
  Data sporządzenia: 30 grudnia 2014
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: OPP
  Status: Sejm

  Propozycje Prezydenta RP zmian w Ordynacji podatkowej!

   

  W dniu 9 grudnia 2014 r. Prezydent RP przedstawił Sejmowi projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

  czytaj więcej