Projekty aktów prawnych oraz opinie i stanowiska

 • Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

  08 stycznia 2015
  Data sporządzenia: 08 stycznia 2015
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: OPP
  Status: Ministerstwo Finansów

  Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku.

  czytaj więcej
 • Rozporządzenie ws. upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego

  08 stycznia 2015
  Data sporządzenia: 08 stycznia 2015
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: OPP
  Status: Ministerstwo Finansów

  Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego określa:

  czytaj więcej
 • Prezydencki projekt Ordynacji podatkowej

  30 grudnia 2014
  Data sporządzenia: 30 grudnia 2014
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: OPP
  Status: Sejm

  Propozycje Prezydenta RP zmian w Ordynacji podatkowej!

   

  W dniu 9 grudnia 2014 r. Prezydent RP przedstawił Sejmowi projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

  czytaj więcej
 • Prawo Działalności Gospodarczej

  17 grudnia 2014
  Data sporządzenia: 11 grudnia 2014
  Rodzaj: Założenia do projektu aktu prawnego
  Zakres: Inne, System podatkowy
  Status: Ministerstwo/organ administracji

  Nowe prawo działalności gospodarczej!


  Ministerstwo Gospodarki przygotowało założenia nowego aktu Prawo Działalności Gospodarczej, który zastąpić ma dotychczas obowiązującą ustawę z dnia z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

  czytaj więcej
 • Projekt ustawy o Administracji Podatkowej

  25 listopada 2014
  Data sporządzenia: 25 listopada 2014
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: Inne
  Status: Ministerstwo Finansów

  W projekcie ustawy z dnia 17 listopada 2014 r. ustawy o Administracji Podatkowej, zgodnie z uzasadnieniem autora, zawarto regulacje mające na celu usprawnienie i poprawę funkcjonowania administracji podatkowej, stworzenie najlepszych warunków do realizacji prawidłowego wykonywania obowiązków podatkowych.

  czytaj więcej
 • Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotów podatku VAT

  31 października 2014
  Data sporządzenia: 31 października 2014
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo Finansów

   Konsultacje rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie:

  1) wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, oraz
  2) w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom.

  czytaj więcej