Projekty aktów prawnych oraz opinie i stanowiska

 • Dłuższe terminy na złożenie dokumentacji cen transferowych

  23 lutego 2018
  Data sporządzenia: 23 lutego 2018
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego
  Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia z dnia 20 lutego 2018 r. ws. przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej. czytaj więcej
 • Ograniczenia zwolnień z cła i akcyzy w transporcie

  22 lutego 2018
  Data sporządzenia: 22 lutego 2018
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: Akcyza, CŁO
  Status: Prace rządowe
  Konsultujemy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz ustawy o podatku akcyzowym. czytaj więcej
 • Uproszczenia VAT

  14 lutego 2018
  Data sporządzenia: 14 lutego 2018
  Rodzaj: Założenia do projektu aktu prawnego
  Zakres: VAT
  Status: Etap przedlegislacyjny

   

  Jak wynika z informacji przekazanych na  spotkaniu prezydium Rady Podatkowej z min. P. Gruzą  po okresie uszczelniania VAT nadchodzi czas na przegląd istniejących regulacji i ich poprawę.

  Celem projektu jest określenie praktycznych problemów z rozliczeniem podatku VAT jakie występują w firmach i przygotowanie materiału do przekazania MF.

   

  czytaj więcej
 • NOWELIZACJA USTAWY ANTY-OPTYMALIZACYJNEJ

  08 stycznia 2018
  Data sporządzenia: 08 stycznia 2018
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Prace rządowe
  Rząd pracuje nad nowelizacją ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tzw. ustawa antyoptymalizacyjna). czytaj więcej
 • Akcyza - nowe deklaracje podatkowe

  04 stycznia 2018
  Data sporządzenia: 04 stycznia 2018
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: Akcyza
  Status: Ministerstwo Finansów
  Ministerstwo Rozwoju i Finansów opublikowało projekty dwóch rozporządzeń wprowadzających nowe wzory deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Projekty z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy; oraz w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego. czytaj więcej
 • Zmiany w zwolnieniach z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej

  11 grudnia 2017
  Data sporządzenia: 11 grudnia 2017
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo Finansów
  Ministerstwo Finansów przedstawiło propozycję zmian w zwolnieniach z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących - projekt z dnia 27 listopada 2017 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. czytaj więcej