Projekty aktów prawnych oraz opinie i stanowiska

 • Ograniczenie tajemnicy skarbowej - nowelizacja OP

  24 maja 2017
  Data sporządzenia: 24 maja 2017
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: OPP
  Status: Sejm

  Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (w wersji skierowanej do prac parlamentarnych) zakłada wyłączenie stosowania przepisów o tajemnicy skarbowej do udostępniania kontrahentowi podatnika niektórych informacji zawartych w deklaracji VAT.

  czytaj więcej
 • Podzielona płatność w VAT - konsultacje

  15 maja 2017
  Data sporządzenia: 15 maja 2017
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: VAT
  Status: Sejm
  Ministerstwo Rozwoju i Finansów przekazało do konsultacji społecznych projekt z dnia 12 maja 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje wprowadzenie podzielonej płatności w podatku VAT (ang. split payment). czytaj więcej
 • Poprawa otoczenia prawnego działalności innowacyjnej

  11 maja 2017
  Data sporządzenia: 05 listopada 2017
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: Inne
  Status: Ministerstwo/organ administracji
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazało do konsultacji projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej. Celem projektowanej ustawy jest likwidacja lub ograniczenie barier w prowadzeniu działalności innowacyjnej oraz podniesienie atrakcyjności podatkowych instrumentów wsparcia działalności innowacyjnej w Polsce. czytaj więcej
 • Ustawa o przeciwdziałaniu wyłudzeniom skarbowym

  24 marca 2017
  Data sporządzenia: 20 marca 2017
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: Inne
  Status: Sejm

  Konsultujemy rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywania sektora finansowego dla wyłudzeń skarbowych.

   

   

  czytaj więcej
 • Przesłuchanie kontrolowanego na odległość - rozporządzenie

  14 lutego 2017
  Data sporządzenia: 14 lutego 2017
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: Inne
  Status: Ministerstwo Finansów

  Konsultujemy projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie utrwalenia obrazu lub dźwięku dla celów kontroli celno - skarbowej.

  czytaj więcej
 • Wyższe limity jednorazowej amortyzacji

  31 stycznia 2017

  Konsultujemy projekt z dnia 3 stycznia 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

  Zgodnie z uzasadnieniem do projektu „celem ustawy jest stworzenie mechanizmu pozwalającego na stymulację inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorców. Proponowany instrument da możliwość corocznego jednorazowego rozliczenia nakładów na środki trwałe do wysokości 100 tys. złotych, przy minimalnej wartości nakładów w wysokości 10 tys. złotych.”

  czytaj więcej