Projekty aktów prawnych oraz opinie i stanowiska

 • Nowelizacja VAT - uszczelnienie

  26 września 2016
  Data sporządzenia: 26 września 2016
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: VAT
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

  Konsultujemy projektu z dnia 22 września 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Proponowane w projekcie zmiany mają służyć uszczelnieniu systemu podatku VAT - poprawić jego ściągalność oraz zapobiegać wyłudzeniom. Są to m.in.:

  czytaj więcej
 • Nowe wymagania dla kas fiskalnych

  24 sierpnia 2016
  Data sporządzenia: 24 sierpnia 2016
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo/organ administracji
  Ministerstwo Rozwoju przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. czytaj więcej
 • Wzór deklaracji na podatek od sprzedaży detalicznej

  05 sierpnia 2016
  Data sporządzenia: 05 sierpnia 2016
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: Inne
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego
  Konsultujemy projekt wzoru deklaracji na podatek od sprzedaży detalicznej. Jednocześnie prosimy zgłaszać wątpliwości dotyczące trudności związanych z przygotowaniem się do rozliczenia podatku od sprzedaży detalicznej. czytaj więcej
 • Ułatwienia dla przedsiębiorców - konsultacje

  08 lipca 2016
  Data sporządzenia: 08 lipca 2016
  Rodzaj: Założenia do projektu aktu prawnego
  Zakres: Inne
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

  Konsultujemy projekt założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (nr UD91 w Wykazie RM), zawierający propozycje zmian o charakterze deregulacyjnym, m. in. w zakresie prawa podatkowego.

  czytaj więcej
 • Sukcesja przedsiębiorstwa osoby fizycznej - założenia ustawy

  29 czerwca 2016
  Data sporządzenia: 29 czerwca 2016
  Rodzaj: Założenia do projektu aktu prawnego
  Zakres: Inne
  Status: Ministerstwo/organ administracji

  Ministerstwo Rozwoju zaprezentowało projekt założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznej. Zdaniem resortu skala potencjalnych problemów związanych ze śmiercią przedsiębiorcy uzasadnia podjęcie działań, zmierzających do wprowadzenia zmian w przepisach prawa, które ułatwiałyby w takiej sytuacji kontynuację działalności przedsiębiorstwa osoby fizycznej.

  czytaj więcej
 • Krajowa Administracja Skarbowa

  02 czerwca 2016
  Data sporządzenia: 02 czerwca 2016
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: Inne
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego
  Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji społecznych projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Reforma administracji zakłada konsolidację administracji podatkowej, służby celnej i kontroli skarbowej. Zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. czytaj więcej