JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców

27 października 2017

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy zobowiązani będą prowadzić ewidencję VAT w formie elektronicznej oraz przesyłać do administracji skarbowej informację o niej w formacie JPK_VAT.

JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. Przesyła się go wyłączenie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeżeli podatnik rozlicza się kwartalnie.

Jeżeli podatnik nie korzysta ze specjalistycznych programów finansowo – księgowych będzie mógł skorzystać z programu udostępnionego bezpłatnie przez Ministerstwo Finansów.

Ulotka informacyjna Ministerstwa Finansów – tutaj

Film instruktażowy – tutaj 

Dedykowana strona internetowa www.jpk.mf.gov.pl

POWRÓT