Nie odliczysz pełnego VAT od samochodu z kratką

piątek, 3 grudnia 2010

3 grudnia br. sejm znowelizował ustawę o VAT w zakresie odliczania VAT od nabycia samochodów osobowych oraz paliwa do nich.

„Przyjęte przez sejm rozwiązania, wprowadzają jeszcze większy chaos, a obecny ich kształt budzi wątpliwości czy są zgodne z prawem wspólnotowym. Niezrozumiałe jest zwłaszcza wprowadzenie zakazu odliczania VAT od zakupu paliwa w przypadku samochodów od zakupu których przysługiwało pełne odliczenie (lub od samochodów będących przedmiotem leasingu na podstawie umów zawartych do końca roku).

Naszym zdaniem należy pozwolić na pełne odliczenie podatku VAT od wszystkich samochodów (oraz paliwa) służących do prowadzenia działalności gospodarczej z jednoczesnym wypracowaniem nowych zasad zryczałtowanego opodatkowania użytku prywatnego zarówno w podatku VAT jak i podatku dochodowym" - komentuje Rafał Iniewski, Przewodniczący Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. 

POWRÓT