Ocena propozycji informowania o stosowanych optymalizacjach

16 listopada 2017

Rada Podatkowa oceniła propozycję wprowadzenia zmian w prawie, których celem będzie wprowadzenie do polskiego porządku prawnego obowiązku raportowania schematów podatkowych.

Przedstawione przez Ministerstwo Finansów w ramach konsultacji podatkowych propozycje obejmują tylko wybrane obszary dotyczące raportowania schematów podatkowych – w szczególności: jakiego typu schematy podatkowe/uzgodnienia powinny podlegać obowiązkowi raportowania, krąg podmiotów obowiązanych, w tym zagadnienia ujawnienia tajemnicy zawodowej oraz terminy raportowania. Poza zakresem konsultacji podatkowych znajduje się jednak wiele innych istotnych obszarów.

Postulujemy rozszerzenie konsultacji podatkowych na te pozostałe zagadnienia, w tym w szczególności:

  • definicję minimalnego zakresu danych/informacji, które powinny znaleźć się w zgłoszeniu schematu podatkowego, w tym zróżnicowanie tego zakresu w odniesieniu do typu podmiotu obowiązanego (w tym posiadanej przez niego wiedzy o schemacie podatkowym);
  • wzór zgłoszenia i szczegóły techniczne samego raportowania (np. formularz interaktywny, itp.);
  • wyłączenia z zakresu raportowania (np. dopuszczalne ulgi, uprzednie ujawnienie okoliczności w procedurze indywidualnej interpretacji podatkowej lub uprzedniego porozumienia cenowego);
  • przepisy przejściowe (nowe obowiązki powinny dotyczyć wyłącznie schematów promowanych i wdrażanych po wejściu w życie przepisów);
  • sankcje za brak lub opóźnione zgłoszenie schematu podatkowego przez podmiot obowiązany;
  • relacja między zgłoszeniem schematu podatkowego a ew. odpowiedzialnością karną lub karną skarbową podatnika lub osób prowadzących sprawy podatnika i istniejącą już instytucją prawną „czynnego żalu” lub ujawnienia istotnych okoliczności czynu (służyłoby to zmniejszeniu percepcji społecznej proponowanego obowiązku raportowania jako formy oficjalnego donosu lub samooskarżenia).

Pełna treść opinii - tutaj

POWRÓT