Potrzebne zmiany systemowe w akcyzie

piątek, 26 listopada 2010

Jeżeli w Państwa działalności istnieją obszary, w których obowiązujące przepisy akcyzowe powodują trudności lub uniemożliwiają prowadzenie działalności gospodarczej w sposób efektywny (porównywalny do specyfiki innych państw członkowskich UE) prosimy o głos w dyskusji i przyłączenie się do naszego projektu.

Polskie przepisy akcyzowe przez ostatnie lata podlegały wielu zmianom. Część z nich miała charakter systemowy (nowa ustawa z 2008 r.), a część odpowiadała na problemy, jakie napotykali podatnicy czy branże objęte akcyzą.

W rezultacie tych przeobrażeń polski system podatku akcyzowego nie wymaga rewolucyjnych zmian. Nadal są obszary niezgodności z prawem unijnym, wokół których toczą sie spory, tak jak to miało miejsce
w przypadku energii elektrycznej czy też opodatkowania akcyzą samochodów osobowych.

Rada Podatkowa PKPP Lewiatan uważa jednak za niezbędne dostosowanie przepisów akcyzowych do realiów obrotu gospodarczego. Z jednej strony potrzebne jest uwzględnienie specyfiki poszczególnych branż objętych akcyzą (paliwa, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe czy energia elektryczna), a z drugiej dotyczy to podmiotów, których przedmiot działalności nie jest bezpośrednio związany z wyrobami akcyzowymi, a jedynie surowce do produkcji towarów mają status akcyzowy (np. alkohol do produkcji kosmetyków czy też wyroby energetyczne do produkcji przemysłowej).

Ministerstwo Finansów zadeklarowało nam, że jest otwarte na dyskusje i pomysły podatników. Nie oznacza to, że zgodzi się na zmiany zmniejszające wpływy do budżetu państwa. Są jednak obszary, w których korzyści mogą być obopólne, jak chociażby poziom zabezpieczeń akcyzowych czy sposób rozliczania ubytków wyrobów akcyzowych.

Dodatkowo w najbliższym roku konieczne będzie wprowadzenie systemu efektywnego opodatkowania akcyzą węgla, a następnie gazu ziemnego. Pozostawienie tych zmian jedynie w gestii Ministerstwa Finansów może mieć katastrofalne skutki nie tylko dla wytwórców i sprzedawców tych wyrobów, ale dla wszystkich konsumentów tych wyrobów, a w szczególności przedsiębiorców.

Mając to na uwadze Rada Podatkowa PKPP Lewiatan przygotuje raport regulacyjny, w którym wskazane zostaną najważniejsze obszary niedostosowania polskich przepisów akcyzowych do praktyki obrotu gospodarczego. Celem tego raportu jest wprowadzenie zmian w tych wszystkich zakresach. Zleży nam, aby zmiany miały charakter wiążący, a nie pozostały pustymi apelami. Dla każdego zgłoszonego problemu przygotowane zostaną możliwe rozwiązania oparte na praktyce innych państw członkowskich UE.

Zachęcamy firmy członkowskie Lewiatana do udziału w tym projekcie poprzez zgłaszanie nam, które z obecnych przepisów akcyzowych utrudniają Państwa działalność.

Wkrótce zorganizujemy spotkanie dla wszystkich zainteresowanych.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Szymonem Parulskim (22 314 71 77), odpowiedzialnym w Radzie Podatkowej za sprawy dotyczące akcyzy i ceł, lub z Rafałem Iniewskim, Przewodniczącym Rady Podatkowej PKPP Lewiatan (riniewski@pkpplewiatan.pl). 

POWRÓT