Przedsiębiorca czy przestępca skarbowy. Czy można karać za podatki?

poniedziałek, 6 grudnia 2010

2 grudnia 2010 r. w hotelu Mariott w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Radę Podatkową PKPP Lewiatan i PricewaterhouseCoopers poświęcona szeroko pojętym aspektom odpowiedzialności karnej skarbowej przedsiębiorców w praktyce. Celem spotkania było rozpoczęcie debaty nad działaniem obecnego systemu, przeanalizowanie jego słabości i uchwycenie obszarów, w których konieczne jest wprowadzenie zmian.

W toku konferencji zwrócono uwagę na potrzebę degresji w prawie karnym skarbowym, z uwagi na fakt, że wiele czynów kwalifikowanych jako przestępstwa w KKS, czy w ustawie o rachunkowości nie zawiera ładunku szkodliwości społecznej uzasadniającego tak wysoki stopień penalizacji.

Podjęto również próbę przeanalizowania najczęściej popełnianych uchybień przez organy skarbowe i sądy w zetknięciu z przestępczością karnoskarbową oraz odpowiedzi na pytanie, na ile uchybienia te są wynikiem wadliwego systemu prawnego.

Uczestnicy konferencji przy aktywnym udziale publiczności starali się znaleźć odpowiedź na pytania: czy można mówić o winie w przypadku błędów podatkowych będących wynikiem sprzecznych interpretacji przepisów podatkowych oraz czy zasadne jest w takim przypadku prowadzenie postępowań karnych skarbowych? A ponadto czy i jak daleko winna być weryfikowana wina sprawcy korzystającego z instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności i czy zakres potencjalnych sankcji z KKS (pozbawienie wolności, niebotyczne grzywny, wpis do rejestru karnego, pozbawienie uprawnień zawodowych) jest adekwatny do poziomu uchybień popełnianych w toku działalności gospodarczej i nie prowadzi do nadużywania instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności?

Mamy nadzieję, że konferencja zwróci uwagę na problemy polskich przedsiębiorców, którzy z uwagi na niezrozumienie przepisów prawa podatkowego, często nie mają nawet świadomości, że dana działalność stanowi przestępstwo, ani jaka kara grozi za złamanie danej normy, a przede wszystkim, że będzie stanowić asumpt dla nowelizacji tych przepisów prawa, które w najistotniejszy sposób utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej w naszym kraju.

W konferencji uczestniczyli przedsiębiorcy zrzeszeni w PKPP Lewiatan oraz klienci współorganizatora konferencji - PWC, przedstawiciele wiodących kancelarii i firm prawniczych w Polsce, administracji rządowej, środowisk naukowych jak również organów podatkowych.

Prowadzącymi lub prelegentami byli członkowie Rady Podatkowej PKPP Lewiatan oraz przedstawiciele organizatora: Rafał Iniewski, Mariusz Marecki, Tomasz Rolewicz, Tomasz Siennicki oraz Katarzyna Czarnecka-Żochowska.

W dyskusji udział wzięli również zaproszeni goście, zarówno paneliści: Minister Andrzej Parafianowicz, dr Hanna Gajewska-Kraczkowska oraz dr hab. Janusz Raglewski, jak i uczestnicy m.in: Monika Zawadzka - sędzia delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości, Dariusz Wasylkowski partner z kancelarii Wardyński i Wspólnicy oraz Ryszard Sawa - Prezes Zarządu Fundacji „Życzliwy Przedsiębiorca w Polsce".

Prowadzący i prelegenci:

  • Katarzyna Czarnecka-Żochowska - Partner, PwC
  • Dr Hanna Gajewska-Kraczkowska - Adwokat, Docent w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Warszawskiego
  • Rafał Iniewski - Radca prawny; Przewodniczący Rady Podatkowej PKPP Lewiatan (InCorpore Banach Iniewski Stradomski)
  • Mariusz Marecki - Doradca podatkowy, Dyrektor (PwC), Przewodniczący Grupy „Ogólne Prawo Podatkowe" - Rady Podatkowej PKPP Lewiatan
  • Andrzej Parafianowicz - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, Pełnomocnik Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii, Generalny Inspektor Informacji Finansowej
  • Dr hab. Janusz Raglewski - Adwokat, Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
  • Tomasz Rolewicz - Doradca podatkowy, Menedżer (PwC), Członek Rady Podatkowej PKPP Lewiatan
  • Tomasz Siennicki - Doradca podatkowy, Członek Rady Podatkowej PKPP Lewiatan (Kolibski Nikończyk Dec i Partnerzy) 
POWRÓT