Jak wesprzeć innowacyjne firmy? Rada Podatkowa proponuje nową ulgę na badania i rozwój

czwartek, 14 maja 2015

Unia Europejska w celu poprawy innowacyjności gospodarek i zachowania możliwości konkurowania na rynku światowym z takimi krajami jak Stany Zjednoczenie, Japonia czy Korea Południowa przyjęła za cel do 2020 r. osiągnięcie poziomu 3  proc. PKB inwestycji  w działalność o charakterze badawczo – rozwojowym. 2/3 z tych wydatków pochodzić ma od sektora prywatnego. Do rządów krajów członkowskich należy stworzenie zachęt dla biznesu do zwiększania wydatków na innowacje. Polska z poziomem wydatków 0,9 proc. PKB jest jednym z krajów UE najmniej inwestujących w działalność badawczo – rozwojową. Wysokość  tych wydatków porównywalna jest jedynie z  krajami najsłabiej rozwiniętymi - Bułgarią i Rumunią. Jednocześnie Polska jest jednym z dwóch krajów w UE, w których nie istnieją rozwiązania podatkowe promujące działalność badawczo – rozwojową.
Pilne stało się zatem wprowadzenie tzw. ulgi na B+R. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan po przeprowadzeniu szerokich konsultacji w gronie przedsiębiorców oraz po analizie projektów ulgi przygotowanych przez Prezydenta RP i Narodowe Centrum Badania i Rozwoju zaprezentowała rekomendacje dotyczące kształtu ulgi na badania i rozwój.

POWRÓT