Spotkanie z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów - Maciejem Grabowskim

poniedziałek, 19 listopada 2012

16 listopada br. w siedzibie PKPP Lewiatan odbyło się spotkanie przedstawicieli Biura PKPP Lewiatan, Rady Podatkowej PKPP Lewiatan oraz członków Konfederacji z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów - Maciejem Grabowskim. W spotkaniu uczestniczył również Pan Tomasz Tratkiewicz - Dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów.

Spotkanie było okazją do omówienia planowanych zmian w przepisach podatkowych oraz wskazanie przez przedstawicieli Rady Podatkowej zagrożeń jakie zmiany te potencjalnie tworzą dla przedsiębiorców.

W obszarze podatku od towarów i usług Minister Grabowski wskazał, że zmiany wchodzące od 1 stycznia 2013 r. wynikają w głównej mierze z konieczności dostosowania polskich przepisów do prawa Unii Europejskiej, zaś istotne zmiany w zakresie obowiązku podatkowego i podstawy opodatkowania wejdą w życie dopiero od 2014 r.

W zakresie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych wskazał, że nadal trwają prace dotyczące zasad opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych. Wejście tych przepisów w życie nastąpi najprawdopodobniej w 2014 r. Minister wyraził chęć współpracy, ze środowiskiem biznesowym i partnerami społecznymi oraz wzięcia pod uwagę zgłoszonych postulatów i propozycji w zakresie zmian w prawie podatkowym.

Na spotkaniu rozmawiano również o założeniach i planach Ministerstwa Finansów w zakresie opodatkowania wydobycia węglowodorów oraz kopalin. Omawiano trudności jakie wynikają z obowiązujących przepisów dla nowo rozpoczynanych przedsięwzięć wydobywczych. Również w tym zakresie Pan Minister wyraził chęć współpracy z podmiotami zainteresowanymi kształtem tych przepisów.

Radę Podatkową na spotkaniu reprezentowali Andrzej Nikończyk, Wojciech Krok, Rafał Iniewski, Rafał Ciołek, Wojciech Wach, Adam Soska oraz Piotr Bartuzi.

Komentarze

  • kazek
    2012-12-13 08:04:36, wysłano z adresu IP: 83.12.38.18
    WZROST KONKURENCYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM WPROWADZENIE ZAKAZU pełnego odpisu podatku VAT od zakupu samochodów i paliwa do nich używanych w szczególności dla pojazdów typu bus zbudowanych na bazie samochodów dostawczych i lekkich dostawczych spowodował zwrost kosztów prowadzenia działalności MiŚ firm. Brak zasady neutralności podatku Vat. 1.Podatek Vat stał sie podatkiem kosztowym ,który ogranicza konkurencyjnośc MiŚ firm w stosunku do dużych przedsiębiorstw mających możliwość użytkowania samochodów typu bus powyżej 9 osób, gdzie wystepuje brak akcyzy i zakazu odpisu podatku Vat. 2.System taki obniża znacząco konkurencyjność polskich firm wobec podobnych firm z krajów ościennych głównie Słowacja,Czechy gdzie na tego typu pojazdy stawka akcyzowa wynosi 0 procent ,a podatek Vat jest podatniem neutralnym podlegajacym pełnemu odliczeniu. Skutki takich rozwiązań 1.wysokie koszty utrzymania wyeksploatowanych pojazdów 2.wysokie koszty pracy wynikajace z przestojów w dojazdach na miejsca pracy 3.zły stan techniczny pojazdów zagraża bezpieczeństwu użytkowników 4.samochody bardzo często przerabiane na osobowe z pojazdów dostawczych bez zachowania kryteriów bezpieczeństwa 5. przewoz pracowników w samochodach nieprzystowowanych do transportu ludzi i związane z tym przypadki śmiertelnych wypadków 6.próby omijania restrykcyjnych przepisów przyczyną utraty zdrowia i życia. 7.wysokie koszty zakupów samochodów fabrycznie przystosowanych do przewozu pracowników przyczyną braku odnowy parku samochodowego. 8.patologia przy rozliczaniu podatku Vat od paliwa. 9.użytkowanie pojazdów typu furgon dostawczy, jako pojazdy do przewozu osób co umożliwia odpis Vat od paliwa a jednocześnie zwiększa ryzyko pasażerów. Dla przykładu nowy lub używany samochód fabryczny typu bus osobowy zbudowany na bazie samochodu dostawczego przewożacy 6-9 pracowników ze sprzętem jest obciązony 18.6% podatku akcyzowym oraz 23% podatkiem Vat.Suma obciążenia tegoż samochodu podatkami wynosi 41.6%. Jest to zapora dla wielu firm usługowych i budowlanych przy odnowieniu taboru samochodowego.Samochód pomimo że kwalifikowany do kategorii osobowy do przewozu do 9 osób jest klasyfikowany do tej samej kategorii opłat akcyzowych i Vat-owskich co samochód typu Posche Cayene.Obecne przepisy prowadza do dalszych absurdów , gdzie luksusowy samochód wyposażony w pakiet bankowozu staje się pojazdem zwolnionym z opłat akcyzowych z pełnym odpisem Vat ,a typowo funkcyjny bus do transportu robotników generuje dodatkowe koszty pracy poprzez brak odniczenie Vat i nałożona wysoka akcyzę. System taki obniża znacząco konkurencyjność polskich firm wobec podobnych firm z krajów ościennych głównie Słowacja,Czechy gdzie na tego typu pojazdy stawka akcyzowa wynosi 0 a podatek Vat jest podatniem neutralnym podlegajacym pełnemu odliczeniu Powrót do zasady pełnego odliczenia podatku Vat i uproszczenie systemu podatkowego (szczególnie VAT) spowoduje zmniejszenie obciążeń dla przedsiębiorców i zwiekszy konkurencyjność polskim MiŚ firm poprawę stanu parku samochodowego, bezpieczeństwa drogowego i stanu środowiska zapobiegnięcie napływowi wyeksploatowanych i nieekologicznych pojazdów z UE do Polski Z kolei wzrost sprzedaży nowych samochodów spowoduje - zwiększenie liczby miejsc pracy oraz inwestycji w sieci dealerskiej -nowe inwestycje -zwiększenie liczby miejsc pracy -dodatkowe, pewne wpływy z podatków od każdego nowego miejsca pracy oraz samochodu sprzedanego i serwisowanego Dochód budżetu ze sprzedaży nowych samochodów jest 8 razy większy niż z używanych, mimo 3 razy mniejszej ich ilości Zwiększenie sprzedaży o 10 tys. samochodów nowych powoduje wzrost wpływów do budżetu z tytułu podatków o ok. 126 mln zł. Spadek rejestracji nowych samochodów osobowych w 2011 r. zmniejszył wpływy do budżetu ok. 484 mln zł Spada sprzedaż nowych samochodów , a w konsekwencji spadają dochody budżetu państwa Słaby popyt wewnętrzny nie sprzyja napływowi inwestycji i wzrostowi zatrudnienia Spadek sprzedaży powoduje problemy finansowe , co skutkuje zwalnianiem pracowników Stary park samochodowy ma negatywny wpływ na bezpieczeństwo drogowe i ochronę środowiska dodatkowo System kontroli pojazdów nie eliminuje skutecznie pojazdów w złym stanie technicznym i przebudowywanych niezgodnie z przepisami Mozliwe rozwiązania 1.Zastąpienie akcyzy społecznie akceptowalnym podatkiem uzależnionym od parametrów ekologicznych pojazdu 2.Docelowo pełne odliczenie podatku VAT od osobowych samochodów firmowych w szczególności samochodów typu bus zbudowabych na bazie samochodów dostawczych 3.Poprawa funkcjonowania systemu dopuszczania do ruchu i kontroli technicznej pojazdów co zwiększy bezpieczeństwo na drogach Ad.1 Zastąpienie podatku akcyzowego podatkiem uzależnionym od parametrów ekologicznych pojazdu -jednorazowy podatek rejestracyjny i/lub podatek roczny: -stabilizacja wpływów do budżetu -formuła podatku wyklucza możliwość zaniżania jego wysokości -stawki podatku społecznie akceptowalne -intensywne prace Komisji Europejskiej nad ujednoliceniem podatku (19 krajów UE wprowadziło podatek uzależniony od parametrów ekologicznych) Przewidywany wpływ na rynek: -wzrost sprzedaży nowych i kilkuletnich samochodów -stopniowe odnowienie parku samochodowego -ograniczenie napływu pojazdów nieekologicznych i w złym stanie technicznym -lepsze postrzeganie Polski jako miejsca do inwestycji -zwiększenie bezpieczeństwa na drogach Ad2.Docelowo pełne odliczenie podatku VAT od osobowych samochodów firmowych -obowiązujące uregulowania charakteryzują się wysokim stopniem skomplikowania i brakiem pewności prawnej -ryzyko kolejnej sprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości UE -procentowe odliczenie (bez maksymalnej kwoty), stopniowo liberalizowane, aż do osiągnięcia 100 % odliczenia: w dłuższym okresie dochody budżetu państwa będą rosnąć wraz ze wzrostem sprzedaży. Przewidywany wpływ na rynek: -znaczne ułatwienia dla przedsiębiorców; napędzanie koniunktury gospodarczej -zwiększenie ilości nowych samochodów na rynku, po kilku latach trafiających na rynek wtórny przez co budżet zostanie zasilony podatkiem VAT od ich sprzedazy./samochody tożsame z importu prywatnego nie generują przychodu na podatku Vat gdyż są zwolnione/ -odnowienie parku pojazdów Konieczne jest jak najszybsze wprowadzenie proponowanych rozwiązań, co w stosunkowo krótkim czasie zapobiegnie zapaści na rynku sprzedaży oraz wpłynie na: -utrzymanie i tworzenie nowych miejsc pracy w branży motoryzacyjnej -stabilizację i stopniowe zwiększenie dochodów budżetu -lepsze postrzeganie Polski, jako miejsca dla inwestycji motoryzacyjnych -uproszczenie systemu podatkowego (szczególnie VAT) i zmniejszenie obciążeń dla przedsiębiorców -poprawę stanu parku samochodowego, bezpieczeństwa drogowego i stanu środowiska -zapobiegnięcie napływowi wyeksploatowanych i nieekologicznych pojazdów z UE do Polski Podsumowanie. Ministerstwo Finansów swoimi pomysłami : -ogranicza konkurencyjnoś polskich MiŚ firm -czyni podatek VAT z założenia neutralny ,podatkiem kosztowym -komplikuje rozliczenia podatku Vat -wprowadza patologię w rozliczaniu podatku Vat -stymuje rozwój szarej strefy -ogranicza naturalny proces wymiany samochodów na bardziej ekologiczne,bezpieczne i tańsze w eksploatacji -prawadzi do haosu w prawie.Zakaz odpisu kosztów eksploatacyjnych w pełnym wymiarze bez znajomości mechanizmów rynkowych w tej dziadzinie prowadzi do absurdu.Część firm zwłaszcza tych duży korzystając z leasingu lub wynajmu długoterminowego ma wliczone powyższe w ceną ratynajmu pojazdu. -zwiększa liczbę bezrobotnych oraz przyczynia sie do bankructwa polskich firm w branży motoryzacyjnej Propozycja. 1.Pełny odpis podatku Vat od samochodów używanych do działalności gospodarczej do wysokośći ceny zakupu 20 tys Euro netto.Kończymy z Porsche Cayene S z kratką i Infiniti z kasetką bankowozu. 2.Likwidacja akcyzy i zastąpienie jej podatkiem ekologicznym

Dodaj komentarz

POWRÓT