Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur

Data sporządzenia: 01 października 2013
Rodzaj: Rozporządzenie
Zakres: VAT
Status: Zakończenie procesu legislacyjnego
Termin konsultacji: 2013-10-08

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 września 2013 r. w sprawie wystawiania faktur powstał w związku ze zmianami wprowadzonymi do ustawy o VAT ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Nowe rozporządzenie ma zastąpić rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, którego zawartość przeniesiona została do ustawy o VAT.


Rozporządzenie określa:
1. przypadki, w których faktury mogą zawierać zakres danych węższy niż określony w art. 106e ustawy o VAT oraz zakres tych danych,
2. inny niż określony w art. 31a ust. 1 ustawy o VAT sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych, stosowanych do określenia podstawy opodatkowania,
3. późniejsze niż określone w art. 106i ustawy o VAT terminy wystawienia faktur.

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz