Aktualności

 • Wielu twórców wciąż bez wyższych kosztów uzyskania przychodów

  13 lutego 2018
  Rada Podatkowa proponuje uzupełnienie katalogu zawodów, którym przysługuje przywilej korzystania z 50 proc. kosztów uzyskania przychodów, o zawody z branży reklamowej, grafików komputerowych, osoby publikujące utwory na tematy branżowe oraz prowadzące działalność dydaktyczną nie tylko na uczelni, których efekty prac są kreatywne i podlegają ochronie prawno-autorskiej. czytaj więcej
 • Spotkanie Prezydium Rady Podatkowej z Wiceministrem Finansów Pawłem Gruzą

  05 lutego 2018

  31 stycznia br. członkowie Prezydium Rady Podatkowej w poszerzonym składzie spotkali się z Pawłem Gruzą Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów.

   

  czytaj więcej
 • Nowelizacja VAT - kasy rejestrujące - nowy projekt

  11 stycznia 2018

  W projekcie poszerzono katalog branż objętych obligatoryjnym obowiązkiem wymiany kas rejestrujących. Niektóre przepisy zostały doprecyzowane w wyniku zgłoszonych uwag w ramach uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

  https://www.pb.pl/chaos-w-fakturach-vat-zazegnany-902399 

  Regulacja dotycząca wystawiania faktur do paragonów zawierających numer NIP nabywcy (zmiana w art. 106b ust. 4 ustawy), nie będzie wprowadzona w tym projekcie ustawy. 

   

   

  czytaj więcej
 • Opłata recyklingowa podlega VAT

  03 stycznia 2018

  1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy wprowadzające opłatę recyklingową. Sprzedawcy zobowiązani są do pobrania opłaty przy sprzedaży lekkich toreb z tworzyw sztucznych.

  Zdaniem Ministerstwa Finansów opłata recyklingowa stanowi podstawę opodatkowania w podatku VAT.

  czytaj więcej
 • Drobni przedsiębiorcy mogą ucierpieć przez split payment

  29 listopada 2017

  System podzielonej płatności (split payment) spowoduje, że bardzo mali przedsiębiorcy będą zmuszeni do pokrywania z „własnych środków" kwoty VAT naliczonego przy zakupach, a nie z podatku VAT uzyskanego od kontrahentów. Dla przedsiębiorcy, który zarabia miesięcznie kilka tysięcy złotych może być to kłopot - ostrzega Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan i proponuje zmiany.

  czytaj więcej
 • Nowy rejestr podatników VAT – konferencja uzgodnieniowa / raport z konsultacji

  28 listopada 2017

  Przedstawiciele Ministerstwa Finansów omówili na konferencji uzgodnieniowej w dniu 27 listopada br. wyniki konsultacji społecznych projektu z dnia 20 września 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada publikowanie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów wykazu podatników VAT.

  W wykazie znajdą się dane identyfikujące przedsiębiorcę, miejsce prowadzenie działalności gospodarczej, numery rachunków bankowych zgłoszonych do Urzędu Skarbowego oraz daty rejestracji i wykreślenia jako podatnika VAT czynnego.

  czytaj więcej