Konsultacje Projektów

 • Fakturowanie elektroniczne - Semantyczny model danych części głównej faktury elektronicznej

  Data sporządzenia: 19 stycznia 2016
  Rodzaj: Inny dokument/akt UE
  Zakres: Inne
  Status: Konsultacje
  Termin konsultacji: 2016-01-29
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

  Konsultujemy projekt przekazany przez Polski Komitet Normalizacyjny, normy: prPN-prEN 16931E Electronic invoicing - Semantic data model of the core elements of an electronic invoice (Fakturowanie elektroniczne - Semantyczny model danych części głównej faktury elektronicznej).

  czytaj więcej
 • Centralizacja rozliczeń VAT w JST

  Data sporządzenia: 19 stycznia 2016
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: VAT
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego
  Termin konsultacji: 2016-01-29
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

  Konsultujemy projekt z dnia 14 stycznia 2016 r. ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego oraz o zmianie ustawy o finansach publicznych. Nowelizacja zakłada wprowadzenie centralizacji rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Centralizacją objęte zostaną samorządowe jednostki organizacyjne, tj. jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz powstałą z mocy prawa jednostkę budżetową, podległą jednostce samorządu terytorialnego.Konsultujemy projekt z dnia 14 stycznia 2016 r. ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego oraz o zmianie ustawy o finansach publicznych. Nowelizacja zakłada wprowadzenie centralizacji rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Centralizacją objęte zostaną samorządowe jednostki organizacyjne, tj. jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz powstałą z mocy prawa jednostkę budżetową, podległą jednostce samorządu terytorialnego.

  czytaj więcej
 • Nowy projekt Klauzuli Obejścia Prawa Podatkowego

  Data sporządzenia: 29 grudnia 2015
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: OPP
  Status: Ministerstwo Finansów
  Termin konsultacji: 2016-01-14
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

  Projekt z dnia 30 grudnia 2015 r. ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw zawierający nową wersję klauzuli obejścia prawa podatkowego.

  czytaj więcej
 • Wyższa kwota wolna od podatku

  Data sporządzenia: 09 grudnia 2015
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Sejm
  Termin konsultacji: 2016-01-04
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

  Konsultujemy prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od odób fizycznych!

  Projekt zawiera propozycję podniesienia kwoty zmniejszającej podatek do 1 440 zł rocznie, co odpowiada podniesieniu kwoty wolnej od podatku do 8 000 zł. Obecnie kwota ta wynosi 556,02 zł co odpowiada 3 091 zł dochodu rocznie.

  czytaj więcej
 • Rozporządzenia wykonawcze do Ordynacji podatkowej - kontrola, interpretacje, odsetki i inne

  Data sporządzenia: 16 listopada 2015
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: OPP
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego
  Termin konsultacji: 2015-11-18
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

  Konsultujemy projekty rozprządzeń Ministra Finansów wydawane na podstawie upoważnień zawartych w Ordynacji podatkowej. Nowe rozporzadzenia są konsekwencją zmian wprowadzonych do ordynacji podatkowej w 2015 r.,  które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

  czytaj więcej
 • Wzory deklaracji VAT

  Data sporządzenia: 04 listopada 2015
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego
  Termin konsultacji: 2015-11-12
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

  Konsultujemy rozporządzenia Ministra Finansów:

  1) z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług oraz
  2) z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu.

  czytaj więcej