Konsultacje Projektów

 • Dyrektywa Rady COM(2018) 298 - stosowanie odwrotnego obciążenia w VAT

  Data sporządzenia: 08 czerwca 2018
  Rodzaj: Dyrektywa UE
  Zakres: VAT
  Status: Komisja Europejska
  Termin konsultacji: 2018-06-15
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl
  Konsultujemy projekt Dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do okresu stosowania fakultatywnego mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami niektórych towarów i usług podatnych na oszustwa oraz mechanizmu szybkiego reagowania na oszustwa związane z podatkiem VAT – COM(2018) 298 final. czytaj więcej
 • Wzór sprawozdania CIT-TP

  Data sporządzenia: 25 maja 2018
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Ministerstwo Finansów
  Termin konsultacji: 2018-05-28
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl
  Konsultujemy projekt z dnia 23 maja 2018 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. czytaj więcej
 • VAT - implementacja dyrektywy voucherowej

  Data sporządzenia: 08 maja 2018
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo Finansów
  Termin konsultacji: 2018-05-15
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

  Konsultujemy projekt z dnia 26 kwietnia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

  Projekt ma na celu implementację dyrektywy Rady (UE) 2016/1065 z dnia 27 czerwca 2016 r. oraz dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. 

  czytaj więcej
 • Ordynacja podatkowa - grupowe wnioski o interpretacje

  Data sporządzenia: 12 kwietnia 2018
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: OPP
  Status: Ministerstwo Finansów
  Termin konsultacji: 2018-04-20
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl
  Konsultujemy projekt z dnia 10 kwietnia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa. czytaj więcej
 • Zmiany w VAT - konsultacje

  Data sporządzenia: 01 marca 2018
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo Finansów
  Termin konsultacji: 2018-03-13
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl
  Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji społecznych projekt z dnia 13 lutego 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. czytaj więcej
 • Dłuższe terminy na złożenie dokumentacji cen transferowych

  Data sporządzenia: 23 lutego 2018
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego
  Termin konsultacji: 2018-03-07
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl
  Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia z dnia 20 lutego 2018 r. ws. przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej. czytaj więcej