Konsultacje Projektów

 • Nowa Ordynacja podatkowa

  Data sporządzenia: 03 sierpnia 2018
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: OPP
  Status: Ministerstwo Finansów
  Termin konsultacji: 2018-09-03
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl
  Ministerstwo Finansów zaprezentowało projekt z dnia 4 lipca 2018 r. ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa - projekt rządowy, przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego oraz projekt z dnia 6 lipca 2018 r. ustawy przepisy wprowadzające ustawę – Ordynacja podatkowa i ustawę o Rzeczniku Praw Podatnika. czytaj więcej
 • Danina Solidarnościowa

  Data sporządzenia: 12 lipca 2018
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: CIT/PIT, OPP, Inne, System podatkowy
  Status: Ministerstwo Finansów
  Termin konsultacji: 2018-07-31
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl
  Projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie do porządku prawnego nowej instytucji: Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „Funduszem”, który ukierunkowany będzie na wsparcie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych. czytaj więcej
 • Nowela CIT - Ceny Transferowe

  Data sporządzenia: 15 lipca 2018
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Ministerstwo Finansów
  Termin konsultacji: 2018-07-31
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszyński@konfederacjalewiatan.pl; riniewski@konfederacjalewiatan.pl
  W dniu 16 lipca 2018 roku został opublikowany projekt zmian do przepisów o cenach transferowych (ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw). Propozycje zawierają zmiany w zakresie obowiązków podatników dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi. Zmiany wzmacniają pozycję organów podatkowych Jednocześnie przewidziane są pewne ułatwienia dla usług o niskiej wartości dodanej. czytaj więcej
 • Zminy w PON, podatku rolnym i leśnym

  Data sporządzenia: 27 czerwca 2018
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: Podatki lokalne
  Status: Ministerstwo/organ administracji
  Termin konsultacji: 2018-07-04
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl
  Konsultujemy projekt z dnia 22 czerwca 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym. czytaj więcej
 • Dyrektywa Rady COM(2018) 298 - stosowanie odwrotnego obciążenia w VAT

  Data sporządzenia: 08 czerwca 2018
  Rodzaj: Dyrektywa UE
  Zakres: VAT
  Status: Komisja Europejska
  Termin konsultacji: 2018-06-15
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl
  Konsultujemy projekt Dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do okresu stosowania fakultatywnego mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami niektórych towarów i usług podatnych na oszustwa oraz mechanizmu szybkiego reagowania na oszustwa związane z podatkiem VAT – COM(2018) 298 final. czytaj więcej
 • Wzór sprawozdania CIT-TP

  Data sporządzenia: 25 maja 2018
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Ministerstwo Finansów
  Termin konsultacji: 2018-05-28
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl
  Konsultujemy projekt z dnia 23 maja 2018 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. czytaj więcej