Konsultacje Projektów

 • Minister Finansów pokaże dane podatkowe 4 500 największych firm

  Data sporządzenia: 29 czerwca 2017
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego
  Termin konsultacji: 2017-07-10
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl
  Konsultujemy projekt z dnia 26 czerwca 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który przewiduje wprowadzenie do ustawy CIT przepisów pozwalających Ministrowi Finansów na publikowanie informacji zawartych w składanych przez podatników zeznaniach podatkowych. czytaj więcej
 • Akcyza na e-papierosy i wyroby nowatorskie

  Data sporządzenia: 22 czerwca 2017
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: Akcyza
  Status: Ministerstwo Finansów
  Termin konsultacji: 2017-07-07
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl
  Konsultujemy projekt z dnia 14 czerwca 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, który zakłada opodatkowanie akcyzą e-papierosów i wyrobów nowatorskich. czytaj więcej
 • Przekazywanie wyciągów bankowych szefowi KAS - nowelizacja OP

  Data sporządzenia: 24 maja 2017
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: OPP
  Status: Sejm
  Termin konsultacji: 2017-05-29
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl
  Konsultujemy rządowy projekt z dnia 19 maja 2017 r. ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa. Zmiany zakładają wprowadzenie obowiązku przekazywania dobowych wyciągów z rachunków bankowych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. czytaj więcej
 • Podzielona płatność w VAT - konsultacje

  Data sporządzenia: 15 maja 2017
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: VAT
  Status: Sejm
  Termin konsultacji: 2017-05-25
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl
  Ministerstwo Rozwoju i Finansów przekazało do konsultacji społecznych projekt z dnia 12 maja 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje wprowadzenie podzielonej płatności w podatku VAT (ang. split payment). czytaj więcej
 • Poprawa otoczenia prawnego działalności innowacyjnej

  Data sporządzenia: 05 listopada 2017
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: Inne
  Status: Ministerstwo/organ administracji
  Termin konsultacji: 2017-05-24
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazało do konsultacji projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej. Celem projektowanej ustawy jest likwidacja lub ograniczenie barier w prowadzeniu działalności innowacyjnej oraz podniesienie atrakcyjności podatkowych instrumentów wsparcia działalności innowacyjnej w Polsce. czytaj więcej
 • Ustawa o przeciwdziałaniu wyłudzeniom skarbowym

  Data sporządzenia: 20 marca 2017
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: Inne
  Status: Ministerstwo Finansów
  Termin konsultacji: 2017-03-26
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

  Konsultujemy rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywania sektora finansowego dla wyłudzeń skarbowych.

   

   

  czytaj więcej