Konsultacje Projektów

 • Rozporządzenie VAT ws. zwolnień

  Data sporządzenia: 05 grudnia 2016
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo Finansów
  Termin konsultacji: 2016-12-08
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

  Minister Rozwoju i Finanów przedstawił projekt z dnia 24 listopada 2016 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień.

  czytaj więcej
 • Rozporządzenia ws. uproszczonego sprawozdania w CIT/PIT - ceny transferowe

  Data sporządzenia: 21 listopada 2016
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Ministerstwo Finansów
  Termin konsultacji: 2016-11-30
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

  Konsultujemy projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju i Finsnsów w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz w podatku dochodowego od osób fizycznych.

  czytaj więcej
 • DYREKTYWA RADY ws. podwójnego opodatkowania w UE oraz struktur hybrydowych

  Data sporządzenia: 21 listopada 2016
  Rodzaj: Dyrektywa UE
  Zakres: Międzynarodowe
  Status: Komisja Europejska
  Termin konsultacji: 2016-11-30
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

  Prowadzimy konsultacje projektów:

  DYREKTYWA RADY w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej COM(2016) 686,

  DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę (UE) 2016/1164 w zakresie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich COM(2016) 687.

  czytaj więcej
 • Zmiany w opodatkowaniu FIZ/FIO

  Data sporządzenia: 04 listopada 2016
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego
  Termin konsultacji: 2016-11-08
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

  Posłowie PIS złożyli w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

  ​Projekt zakłada:

   

  czytaj więcej
 • Projekty DYREKTYW RADY ws. CCTB oraz CCCTB

  Data sporządzenia: 16 listopada 2016
  Rodzaj: Dyrektywa UE
  Zakres: CIT/PIT, Międzynarodowe, Inne
  Status: Prace rządowe
  Termin konsultacji: 2016-11-23
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

  Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji społecznych Wniosek DYREKTYWY RADY w sprawie wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych COM(2016) 685 oraz Wniosek DYREKTYWY RADY w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych COM(2016) 683.

  czytaj więcej
 • Zwonienie z CIT spółek nieruchomościowych

  Data sporządzenia: 19 października 2016
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Ministerstwo Finansów
  Termin konsultacji: 2016-10-24
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

  Projekt ustawy z dnia 12 października 2016 r. o spółkach rynku wynajmu nieruchomości.

  Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawa ma na celu zwiększenie atrakcyjności podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze rynku nieruchomości komercyjnych na wynajem oraz zwiększenie zaangażowania krajowego kapitału prywatnego na tym rynku – a tym samym usunięcie słabości krajowego rynku wynajmu nieruchomości komercyjnych – dominacji inwestorów zagranicznych i braku zaangażowania inwestorów detalicznych.

   

  czytaj więcej