Konsultacje Projektów

 • Projekty DYREKTYW RADY ws. CCTB oraz CCCTB

  Data sporządzenia: 16 listopada 2016
  Rodzaj: Dyrektywa UE
  Zakres: CIT/PIT, Międzynarodowe, Inne
  Status: Prace rządowe
  Termin konsultacji: 2016-11-23
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

  Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji społecznych Wniosek DYREKTYWY RADY w sprawie wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych COM(2016) 685 oraz Wniosek DYREKTYWY RADY w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych COM(2016) 683.

  czytaj więcej
 • Zwonienie z CIT spółek nieruchomościowych

  Data sporządzenia: 19 października 2016
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Ministerstwo Finansów
  Termin konsultacji: 2016-10-24
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

  Projekt ustawy z dnia 12 października 2016 r. o spółkach rynku wynajmu nieruchomości.

  Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawa ma na celu zwiększenie atrakcyjności podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze rynku nieruchomości komercyjnych na wynajem oraz zwiększenie zaangażowania krajowego kapitału prywatnego na tym rynku – a tym samym usunięcie słabości krajowego rynku wynajmu nieruchomości komercyjnych – dominacji inwestorów zagranicznych i braku zaangażowania inwestorów detalicznych.

   

  czytaj więcej
 • Nowelizacja VAT - uszczelnienie

  Data sporządzenia: 26 września 2016
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: VAT
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego
  Termin konsultacji: 2016-09-29
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

  Konsultujemy projektu z dnia 22 września 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Proponowane w projekcie zmiany mają służyć uszczelnieniu systemu podatku VAT - poprawić jego ściągalność oraz zapobiegać wyłudzeniom. Są to m.in.:

  czytaj więcej
 • Nowe wymagania dla kas fiskalnych

  Data sporządzenia: 24 sierpnia 2016
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo/organ administracji
  Termin konsultacji: 2016-09-14
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl
  Ministerstwo Rozwoju przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. czytaj więcej
 • Wzór deklaracji na podatek od sprzedaży detalicznej

  Data sporządzenia: 05 sierpnia 2016
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: Inne
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego
  Termin konsultacji: 2016-08-11
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl
  Konsultujemy projekt wzoru deklaracji na podatek od sprzedaży detalicznej. Jednocześnie prosimy zgłaszać wątpliwości dotyczące trudności związanych z przygotowaniem się do rozliczenia podatku od sprzedaży detalicznej. czytaj więcej
 • Program naprawy systemu podatkowego FOR

  Data sporządzenia: 02 sierpnia 2016
  Rodzaj: Inny dokument/akt krajowy
  Zakres: System podatkowy
  Status: Brak
  Termin konsultacji: 2016-08-20
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: riniewski@konfederacjalewiatan.pl

  Konsultujemy dokument przygotowany przez Forum Obywatelskiego Rozwoju dotyczący naprawy systemu podatkowego. 

   

  Dokument zawiera rekomendacje zmian w polskim systemie podatkowym, który w ocenie ekspertów i przedsiębiorców jest nieczytelny, nielogiczny, niesprawiedliwy, demotywuje do pracy i uczciwego płacenia podatków, podatny na urzędniczą arbitralność i na działania przestępców.

  czytaj więcej