Konsultacje Projektów

 • Nowelizacja VAT - uszczelnienie

  Data sporządzenia: 26 września 2016
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: VAT
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego
  Termin konsultacji: 2016-09-29
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

  Konsultujemy projektu z dnia 22 września 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Proponowane w projekcie zmiany mają służyć uszczelnieniu systemu podatku VAT - poprawić jego ściągalność oraz zapobiegać wyłudzeniom. Są to m.in.:

  czytaj więcej
 • Nowe wymagania dla kas fiskalnych

  Data sporządzenia: 24 sierpnia 2016
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo/organ administracji
  Termin konsultacji: 2016-09-14
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl
  Ministerstwo Rozwoju przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. czytaj więcej
 • Wzór deklaracji na podatek od sprzedaży detalicznej

  Data sporządzenia: 05 sierpnia 2016
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: Inne
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego
  Termin konsultacji: 2016-08-11
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl
  Konsultujemy projekt wzoru deklaracji na podatek od sprzedaży detalicznej. Jednocześnie prosimy zgłaszać wątpliwości dotyczące trudności związanych z przygotowaniem się do rozliczenia podatku od sprzedaży detalicznej. czytaj więcej
 • Program naprawy systemu podatkowego FOR

  Data sporządzenia: 02 sierpnia 2016
  Rodzaj: Inny dokument/akt krajowy
  Zakres: System podatkowy
  Status: Brak
  Termin konsultacji: 2016-08-20
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: riniewski@konfederacjalewiatan.pl

  Konsultujemy dokument przygotowany przez Forum Obywatelskiego Rozwoju dotyczący naprawy systemu podatkowego. 

   

  Dokument zawiera rekomendacje zmian w polskim systemie podatkowym, który w ocenie ekspertów i przedsiębiorców jest nieczytelny, nielogiczny, niesprawiedliwy, demotywuje do pracy i uczciwego płacenia podatków, podatny na urzędniczą arbitralność i na działania przestępców.

  czytaj więcej
 • Ułatwienia dla przedsiębiorców - konsultacje

  Data sporządzenia: 08 lipca 2016
  Rodzaj: Założenia do projektu aktu prawnego
  Zakres: Inne
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego
  Termin konsultacji: 2016-07-21
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

  Konsultujemy projekt założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (nr UD91 w Wykazie RM), zawierający propozycje zmian o charakterze deregulacyjnym, m. in. w zakresie prawa podatkowego.

  czytaj więcej
 • Sukcesja przedsiębiorstwa osoby fizycznej - założenia ustawy

  Data sporządzenia: 29 czerwca 2016
  Rodzaj: Założenia do projektu aktu prawnego
  Zakres: Inne
  Status: Ministerstwo/organ administracji
  Termin konsultacji: 2016-07-15
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

  Ministerstwo Rozwoju zaprezentowało projekt założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznej. Zdaniem resortu skala potencjalnych problemów związanych ze śmiercią przedsiębiorcy uzasadnia podjęcie działań, zmierzających do wprowadzenia zmian w przepisach prawa, które ułatwiałyby w takiej sytuacji kontynuację działalności przedsiębiorstwa osoby fizycznej.

  czytaj więcej