Projekty aktów prawnych oraz opinie i stanowiska

 • Zmiany w zwolnieniach z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej

  11 grudnia 2017
  Data sporządzenia: 11 grudnia 2017
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo Finansów
  Ministerstwo Finansów przedstawiło propozycję zmian w zwolnieniach z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących - projekt z dnia 27 listopada 2017 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. czytaj więcej
 • Uproszczenie przepisów prawa podatkowego i gospodarczego

  31 października 2017
  Data sporządzenia: 27 września 2017
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: VAT, CIT/PIT, OPP, Podatki lokalne, Inne, System podatkowy
  Status: Ministerstwo/organ administracji
  Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym autorstwa Ministerstwa Rozwoju. czytaj więcej
 • AKCYZA - uproszczenia

  02 października 2017
  Data sporządzenia: 02 października 2017
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: Akcyza
  Status: Ministerstwo Finansów
  Projekt z dnia 21 września 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym ma na celu uproszczenie i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych. czytaj więcej
 • PUBLICZNY REJESTR CZYNNYCH PODATNIKÓW VAT - NOWELIZACJA USTAWY

  29 września 2017
  Data sporządzenia: 29 września 2017
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: VAT, CIT/PIT, OPP
  Status: Ministerstwo Finansów
  Projekt z dnia 20 września 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada opublikowanie na stronie internetowej Ministerstwa Finansów wykazu podatników VAT czynnych. czytaj więcej
 • NOWA WERSJA - USTAWA ANTY-OPTYMALIZACYJNA 2017

  28 września 2017
  Data sporządzenia: 06 lipca 2017
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

  Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. 

  Planowane zmiany mają przeciwdziałać optymalizacji podatkowej.

  czytaj więcej
 • Nowe kasy fiskalne

  20 września 2017
  Data sporządzenia: 20 września 2017
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo Finansów

  Projekt z dnia 18 września 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach.

  Projekt zakłada wprowadzenie zmian w zakresie wystawiania faktur oraz zmiany w systemie rejestrowania sprzedaży przy pomocy kas rejestrujących.

  Nowe przepisy mają na celu wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na stosowanie do ewidencji obrotu kas rejestrujących przesyłających informacje do centralnego systemu informatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Informacji Skarbowej.

  Przesyłanie informacji o transakcjach rejestrowanych na kasach rejestrujących odbywać ma się w sposób ciągły i zautomatyzowany w określonych odstępach czasu za pośrednictwem sieci teleinformatycznej.

  czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 28 następna