Rada Podatkowa

Folder Rady Podatkowej - plik do pobrania (pdf)


 

Cele Rady Podatkowej

Rada Podatkowa stanowi reprezentatywne dla przedsiębiorców forum wyrażania poglądów na temat prawa podatkowego.

Celem działania rady jest proponowanie i przekonywanie do dokonywania w prawie podatkowym zmian służących poprawie jakości tego prawa oraz kreowaniu rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców i tym samym dla rozwoju gospodarczego.

Głównym obszarem działania Rady jest legislacja podatkowa. Opiniujemy projekty aktów prawnych oraz proponujemy własne rozwiązania (zob. zakładki LEGISLACJA PODATKOWA oraz KONSULTACJE PROJEKTÓW). Prowadzimy projekty edukacyjne i świadomościowe. Organizujemy lub patronujemy konferencjom, seminariom i szkoleniom (zob. zakładka KONFERENCJE/WYDARZENIA). Udzielamy również nieodpłatnych porad podatkowych dla małych podatników (zob. zakładka INTERWENCJE/PORADY)


Organizacja Rady Podatkowej

Liczba członków Rady: 128, w tym:

 • 99 ekspertów i menedżerów podatkowych, 
 • 11 osób odpowiedzialnych za doradztwo i obsługę prawną,
 • 6 osób odpowiedzialnych za sprawy księgowe i rachunkowe,
 • 6 specjalistów w zakresie finansów i dyrektorów finansowych,
 • 6 osób pełniących inne funkcje w firmach członkowskich.

Wśród członków Rady jest:

 • 70 doradców podatkowych,
 • 19 radców prawnych
 • 5 adwokatów
 • 5 biegłych rewidentów.

Członkowie Rady reprezentują firmy z 32 branż, w tym m.in.: bankowość, produkcja cementu, elektronika, energetyka, faktoring, farmacja, handel detaliczny, doradztwo prawne i podatkowe, produkcja kosmetyków, leasing, marketing bezpośredni, media, motoryzacja, produkcja odzieży i tkanin, produkcja opakowań, przemysł paliwowy, pozabankowe usługi finansowe, usługi PR, agencje pracy tymczasowej, przemysł spożywczy, przemysł stoczniowy, sprzedaż bezpośrednia, telekomunikacja, produkcja tytoniu oraz usługi ubezpieczeniowe. 


Przewodniczącym Rady Podatkowej jest Andrzej Nikończyk

Wiceprzewodniczącym Rady Podatkowej jest Rafał Iniewski

W skład Prezydium Rady wchodzą: 

 • Jacek Bajson
 • Marcin Chomiuk
 • Patrycja Goździowska 
 • Tomasz Grunwald
 • Rafał Iniewski
 • Wojciech Krok 
 • Arkadiusz Łagowski
 • Jerzy Martini 
 • Anna Misiak 
 • Andrzej Nikończyk  
 • Krzysztof Rutkowski
 • Alicja Sarna
 • Adam Soska
 • Wojciech Wach
 • Jakub Żak

Więcej w zakładce Prezydium Rady Podatkowej.
 


Rada działa w podziale na cztery grupy robocze.

1. GRUPA CIT/PIT (Przewodniczący Adam Soska)

2. GRUPA VAT (Przewodniczący Jerzy Martini)

3. GRUPA AKCYZOWA (Przewodniczący Krzysztof Rutkowski)

4. GRUPA PP - Polityki Podatkowej (Przewodniczący Rafał Iniewski; I Wiceprzewodnicząca Alicja Sarna)

W ramach Rady działają również zespoły:

 • Zespół ds. Podatku od Nieruchomości (Przewodniczący Wojciech Wach)
 • Zespół ds. Opracowania Rekomendacji Ulgi na B+R (Przewodnicząca Małgorzata Boguszewska)

​W ramach Prezydium Rady funkcjonuje Komitet Prawniczy (Przewodniczący Rafał Iniewski) oraz Komitet Wspierający.


Członkowstwo w Radach/Komisjach rządowych

 • Andrzej Nikończyk jest cżłonkiem Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego
 • Rafał Iniewski jest cżłonkiem Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania (powołanej na podstawie Działu IIIa Ordynacji Podatkowej)
 • Jerzy Martini jest członkiem Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego

Formy działania Rady Podatkowej

Stanowiska, oceny oraz opinie wypracowane w ramach Rady wykorzystywane są w ramach tworzonych przez Konfederację Lewiatan ekspertyz przedstawianych i wykorzystywanych:

 • w procesie krajowych społecznych konsultacji - rządowych projektów aktów prawnych
 • w Radzie Dialogu Społecznego
 • w procesie legislacyjnym w krajowym parlamencie
 • w ramach członkostwa w BUSINESSEUROPE przy konsultacji unijnych aktów prawnych
 • w innych przypadkach konsultacji unijnych aktów prawnych poza BUSINESSEUROPE (bezpośrednio z Komisją Europejską bądź Parlamentem Europejskim)
 • na konferencjach naukowych i programowych związanych z podatkami i prawem podatkowym.

W miarę możliwości Rada dostarcza również ekspertyzy i opinie dla spraw będących przedmiotem prac BIAC (komitetu doradczego OECD). Rada podejmuje również inicjatywy oderwane od bieżących potrzeb legislacyjnych. Wypracowane koncepcje służą wypracowywaniu długoterminowej "doktryny podatkowej" Konfederacji Lewiatan.

Aktywność w BUSINESSEUROPE

W ramach Economic & Financial Affairs Committee at BUSINESSEUROPE uczestniczą następujący członkowie Rady Podatkowej:

 • VAT Group: Rafał Iniewski
 • Tax Policy Group: Rafał Iniewski

Własne inicjatywy

Oprócz opiniowania projektów aktów prawnych przygotowywanych przez władze publiczne, Rada Podatkowa podejmuje własne inicjatywy dotyczące przygotowania własnych projektów legislacyjnych, dokumentów programowych czy badań w zakresie prawa podatkowego.

Do najważniejszych własnych inicjatyw należą: