VAT

 • Nowy JPK_VAT i Centralny Rejestr Faktur

  05 grudnia 2018
  Data sporządzenia: 05 grudnia 2018
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo Finansów
  Konsultujemy projekt z dnia 30 listopada 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. czytaj więcej
 • Nowy JPK_VAT i Centralny Rejestr Faktur

  Data sporządzenia: 05 grudnia 2018
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo Finansów
  Termin konsultacji: 2018-12-18
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl
  Konsultujemy projekt z dnia 30 listopada 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. czytaj więcej
 • NOWA MATRYCA STAWEK VAT

  Data sporządzenia: 14 listopada 2018
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo Finansów
  Termin konsultacji: 2018-11-28
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl
  Ministerstwo Finansów zaprezentowało projekt z dnia 8 listopada 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa wprowadzający nową matrycę stawek VAT oraz instytucję wiążącej informacji stawkowej (WIS). czytaj więcej
 • NOWA MATRYCA STAWEK VAT

  14 listopada 2018
  Data sporządzenia: 09 listopada 2018
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo Finansów
  Ministerstwo Finansów zaprezentowało projekt z dnia 8 listopada 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa wprowadzający nową matrycę stawek VAT oraz instytucję wiążącej informacji stawkowej (WIS). czytaj więcej
 • Zmiany w zwolnieniach z ewidencjonowania na kasach rejestrujących

  09 października 2018
  Data sporządzenia: 09 października 2018
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo Finansów
  Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji społecznych projekt z dnia 4 października 2018 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. czytaj więcej
 • VAT - implementacja dyrektywy voucherowej

  Data sporządzenia: 08 maja 2018
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo Finansów
  Termin konsultacji: 2018-05-15
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

  Konsultujemy projekt z dnia 26 kwietnia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

  Projekt ma na celu implementację dyrektywy Rady (UE) 2016/1065 z dnia 27 czerwca 2016 r. oraz dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. 

  czytaj więcej
 • VAT - implementacja dyrektywy voucherowej

  08 maja 2018
  Data sporządzenia: 08 maja 2018
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo Finansów

  Konsultujemy projekt z dnia 26 kwietnia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

  Projekt ma na celu implementację:

  1) dyrektywy Rady (UE) 2016/1065 z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do bonów na towary lub usługi; oraz

  2) dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość.

  czytaj więcej
 • Zmiany w VAT - konsultacje

  01 marca 2018
  Data sporządzenia: 01 marca 2018
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo Finansów
  Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji społecznych projekt z dnia 13 lutego 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. czytaj więcej
 • Zmiany w VAT - konsultacje

  Data sporządzenia: 01 marca 2018
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo Finansów
  Termin konsultacji: 2018-03-13
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl
  Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji społecznych projekt z dnia 13 lutego 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 następna