Projekty 2014

 • Prezydencki projekt Ordynacji podatkowej

  wtorek, 30 grudnia 2015
  Data sporządzenia: wtorek, 30 grudnia 2015
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: OPP
  Status: Sejm

  Propozycje Prezydenta RP zmian w Ordynacji podatkowej!

   

  W dniu 9 grudnia 2014 r. Prezydent RP przedstawił Sejmowi projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

  czytaj więcej
 • Prawo Działalności Gospodarczej

  środa, 17 grudnia 2014
  Data sporządzenia: czwartek, 11 grudnia 2014
  Rodzaj: Założenia do projektu aktu prawnego
  Zakres: Inne, System podatkowy
  Status: Ministerstwo/organ administracji

  Nowe prawo działalności gospodarczej!


  Ministerstwo Gospodarki przygotowało założenia nowego aktu Prawo Działalności Gospodarczej, który zastąpić ma dotychczas obowiązującą ustawę z dnia z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

  czytaj więcej
 • Projekt ustawy o Administracji Podatkowej

  wtorek, 25 listopada 2014
  Data sporządzenia: wtorek, 25 listopada 2014
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: Inne
  Status: Ministerstwo Finansów

  W projekcie ustawy z dnia 17 listopada 2014 r. ustawy o Administracji Podatkowej, zgodnie z uzasadnieniem autora, zawarto regulacje mające na celu usprawnienie i poprawę funkcjonowania administracji podatkowej, stworzenie najlepszych warunków do realizacji prawidłowego wykonywania obowiązków podatkowych.

  czytaj więcej
 • Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotów podatku VAT

  piątek, 31 października 2014
  Data sporządzenia: piątek, 31 października 2014
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo Finansów

   Konsultacje rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie:

  1) wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, oraz
  2) w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom.

  czytaj więcej
 • Zmiany w zakresie podpisywania dokumentów przesyłanych w formie elektronicznej

  wtorek, 28 października 2014
  Data sporządzenia: wtorek, 28 października 2014
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: Inne
  Status: Ministerstwo Finansów

  Projekt rozporządzenia z dnia 21 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.

  czytaj więcej
 • Rozporządzenie ws. określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego

  piątek, 19 września 2014
  Data sporządzenia: piątek, 19 września 2014
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo Finansów

  Projekt z dnia 5 września 2014 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego. Projektowane rozporządzenie wydawane jest na podstawie art.  98  ust.  1  pkt  1  ustawy  z  dnia  11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).

  czytaj więcej
1 2 3 4 ... 4 następna