Konsultacje 2011

 • Rzecznik Praw Podatnika - projekt poselski

  Data sporządzenia: czwartek, 7 lipca 2011
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: Inne
  Status: Sejm
  Termin konsultacji: 2011-07-18
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: mblajerska@pkpplewiatan.pl

  Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika wprowadza do polskiego porządku instytucję Rzecznika, do którego kompetencji należałaby: ochrona podatników w ich indywidualnych sprawach, działalność sprawozdawczo-badawcza, eliminacja niekorzystnych - w dłuższej perspektywie - dla budżetu państwa przepisów prawa oraz praktyk organów administracji.

  czytaj więcej
 • Rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług - projekt Ministra Fiansów

  Data sporządzenia: środa, 29 czerwca 2011
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo Finansów

  W dniu 29 czerwca br. otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług z prośbą o wyrażenie opinii.

  Termin konsultacji: 2011-07-01
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: jgawor@pkpplewiatan.pl

  Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług wprowadza przedłużenie podatnikom, którzy nie dokonują dostawy towarów oraz świadczenia i nabywania usług, dla których podatnikiem jest nabywca, stosowanie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług wraz zobjaśnieniami, nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2011 r.

  czytaj więcej
 • Rozporządzenie w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach - Projekt Ministra Finansów

  Data sporządzenia: poniedziałek, 27 czerwca 2011
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo Finansów

  W dniu 27 czerwca br. otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji podsumowujacej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach  z prośbą o wyrażenie opinii.

  Termin konsultacji: 2011-07-01
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: jgawor@pkpplewiatan.pl

  Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji podsumowujacej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach wprowadza zmianę wzoru informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach w celu jego dostosowania do zmian przewidzianych ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym.

  czytaj więcej
 • Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych w VAT - Projekt Ministra Finansów

  Data sporządzenia: poniedziałek, 27 czerwca 2011
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo Finansów

  W dniu 27 czerwca br. otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów projekt rozporządzenia Ministra Finansów  w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług z prośbą o wyrażenie opinii.

  Termin konsultacji: 2011-07-01
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: jgawor@pkpplewiatan.pl

  Konieczność wydania rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług  związana jest z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym

  czytaj więcej
 • Rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych w VAT - projekt Ministra Finansów

  Data sporządzenia: poniedziałek, 27 czerwca 2011
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo Finansów

  W dniu 27 czerwca br. otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług z prośbą o wyrażenie opinii.

  Termin konsultacji: 2011-07-01
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: jgawor@pkpplewiatan.pl

  Konieczność wydania  rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług związana jest z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym.

  czytaj więcej
 • Koniec lokat "antybelkowych" - Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian w ustawie - Ordynacja podatkowa

  Data sporządzenia: środa, 22 czerwca 2011
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: OPP
  Status: Ministerstwo Finansów
  Termin konsultacji: 2011-06-29
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: mblajerska@pkpplewiatan.pl

  Na stronach BIP Ministerstwa Finansów pojawił sie projekt zmian do ustawy Ordynacja podatkowa. Projekt obejmuje zmianę

  czytaj więcej