Konsultacje 2011

 • Rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług - projekt Ministra Finansów

  Data sporządzenia: piątek, 17 czerwca 2011
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo Finansów
  Termin konsultacji: 2011-06-20
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: jgawor@pkpplewiatan.pl

  Rozporządzenia wydaje się na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr. , poz. ) w zakresie zmian wynikających z dostosowania przepisów podatku od towarów i usług do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektyw 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1).

  czytaj więcej
 • Rozporządzenie w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług- projekt Ministra Finansów

  Data sporządzenia: piątek, 17 czerwca 2011
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo Finansów
  Termin konsultacji: 2011-06-20
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: jgawor@pkpplewiatan.pl

  Projektowe rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wprowadza zmiany do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

  czytaj więcej
 • Rozporządzenie dotyczące przypadków, w których nie ma konieczności ustanawiania przedstawiciela podatkowego- projekt Ministra Finansów

  Data sporządzenia: czwartek, 16 czerwca 2011
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo Finansów
  Termin konsultacji: 2011-06-17
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: jgawor@pkpplewiatan.pl

  Projekt rozporządzenia Ministra Finansów dotyczy przypadków, w których nie ma konieczności ustanawiania przedstawiciela podatkowego. Konieczność wprowadzenia tego rozporządzenia związana jest ze zmianą...

  czytaj więcej
 • udostępnianie danych - projekt Ministra Finansów

  Data sporządzenia: wtorek, 31 maja 2011
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: CŁO
  Status: Ministerstwo Finansów

  W dniu 30 maja br. otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu udostępniania danych oraz wysokości opłat z prośbą o wyrażenie opinii.

  Termin konsultacji: 2011-06-03
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: jgawor@pkpplewiatan.pl

  Miniserstwo Finansów w dniu 30 maja 2011 r. przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu udostępniania danych oraz wysokości opłat,

  czytaj więcej
 • Nowela ustawy o VAT (dostosowanie do Rozporządzenia Rady UE 282/2011)

  Data sporządzenia: wtorek, 31 maja 2011
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: VAT, Inne
  Status: Sejm

  Ministerstwo Finansów w dniu 8 kwietnia br. przekazało do konsultacji społecznych projekt ustawy Ministra Finansów o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym.

  Projekt został oceniony przez Radę Podatkową i część uwag została uwzględniona. Projekt aktualnie jest procedowany w sejmie.
   

  Termin konsultacji: 2011-06-03
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: jgawor@pkpplewiatan.pl

  Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym został już przekazany do Sejmu.

  W związku z powyższym przeprowadzamy ponowną konsultację projektu ustawy w wersji sejmowej.

  Konsultacja ta odbywa się w specjalnym trybie w ramach modułu konsultacyjnego realizowanego w ramach projektu Świadomy Podatnik współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.  

  Sporządzona została specjalna ankieta przez eskpertów Rady Podatkowej, której celem jest ułatwienie przeprowadzenia konsultacji wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.  Konsutacje zatem skierowane są nie tylko do cżłonków Rady Podatkowej ale również przedsiębiorców z poza PKPP Lewiatan.  Procedurę tę realizujemy po raz pierwszy. 

  Ankieta składa się z trzech części:
  1. Część ogólna – pytania dotyczące procesu legislacyjnego
  2. Część ogólna – pytania dotyczące przepisów VAT
  3. Część szczególna – pytania dotyczące najnowszej noweli VAT czyli projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym.

  czytaj więcej
 • Katalog towarów przekazywanych na rzecz organizacji pożytku publicznego poszerzony o odzież i artykuły szkolne - poselski projekt nowelizacji PIT, CIT i VAT

  Data sporządzenia: poniedziałek, 23 maja 2011
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: VAT, CIT/PIT
  Status: Sejm
  Termin konsultacji: 2011-05-30
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: mblajerska@pkpplewiatan.pl

  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych, o podatku od towarów i usług przekazany z Kancelarii Sejmu RP ma na celu rozszerzenie zastosowania istniejącego mechanizmu pozwalającego na przekazywanie niektórych towarów na rzecz organizacji pożytku publicznego w związku z prowadzoną przez te organizacje działalnością charytatywną o odzież i artykuły szkolne.

  czytaj więcej