Konsultacje 2011

 • Przedłużenie obowiązywania wzorów deklaracji podatkowych dla podatku VAT- projekt Ministra Finansów

  Data sporządzenia: piątek, 20 maja 2011
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

  W dniu 20 maja br. otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług z prośbą o wyrażenie opini.

  Termin konsultacji: 2011-05-26
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: jgawor@pkpplewiatan.pl

  Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług wprowadze przedłużenie, podatnikom nie dokonującym dostawy towarów oraz świadczących i nabywających usługi, terminu stosowania wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług, tj. nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy pierwszego półrocza 2011 r.

  czytaj więcej
 • Przedłużenie obowiązywania wzorów deklaracji podatkowych dla podatku VAT- projekt Ministra Finansów

  Data sporządzenia: piątek, 20 maja 2011
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo Finansów

  W dniu 20 maja br. otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług z prośbą o wyrażenie opini.

  Termin konsultacji: 2011-05-26
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: jgawor@pkpplewiatan.pl

  Miniserstwo Finansów w dniu 20 maja 2011 r. przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług,

  czytaj więcej
 • Kasy fiskalne - projekt rozporządzenia Ministra Finansów

  Data sporządzenia: piątek, 20 maja 2011
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo Finansów
  Termin konsultacji: 2011-05-24
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: jgawor@pkpplewiatan.pl

  Miniserstwo Finansów  w dniu 19 maja 2011 r. przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania.

  czytaj więcej
 • Kasy fiskalne - projekt rozporządzenia Ministra Finansów

  Data sporządzenia: piątek, 20 maja 2011
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego
  Termin konsultacji: 2011-05-24
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: jgawor@pkpplewiatan.pl

  Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania wprowadza wydłużenie jeszcze o jeden rok możliwości korzystania z  referencyjnego rozwiązania tj. skrócenie okresu (do dwóch lat) obowiązkowego przechowywania kopii paragonów na nośniku papierowym.
   

  czytaj więcej
 • Zniesienie opłaty skarbowej przy rejestracji VAT – projekt poselski

  Data sporządzenia: środa, 18 maja 2011
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: Inne
  Status: Sejm
  Termin konsultacji: 2011-05-31
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: mblajerska@pkpplewiatan.pl

  W dniu 17 maja br. otrzymaliśmy z Kancelarii Sejmu RP poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o opłacie skarbowej z prośbą o wyrażenie opinii. Celem tego projektu jest

  czytaj więcej
 • Zniesienie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa przed sądami

  Data sporządzenia: środa, 18 maja 2011
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: Inne
  Status: Sejm
  Termin konsultacji: 2011-05-30
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: mblajerska@pkpplewiatan.pl

  Przedłożony do konsultacji przez Kancelrię Sejmu RP poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o opłacie skarbowej ma na celu likwidację opłaty skarbowej od pełnomocnictwa udzielonego osobie trzeciej do reprezentowania przed organami administracji publicznej lub sądami powszechnymi.

  czytaj więcej