Konsultacje 2011

 • Uniemożliwienie dalszej podwyżki stawek w podatku od towarów i usług – projekt poselski

  Data sporządzenia: środa, 18 maja 2011
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: VAT
  Status: Brak

  Kancelaria Sejmu w dniu 17 maja 2011 r. przekazała do konsultacji społecznych poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

  Termin konsultacji: 2011-05-27
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: jgawor@pkpplewiatan.pl

  Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług wprowadza regulacje mające na celu uniemożliwienie dalszej podwyżki podatku od towarów i usług.

  czytaj więcej
 • Projekt Dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej

  Data sporządzenia: wtorek, 26 kwietnia 2011
  Rodzaj: Dyrektywa UE
  Zakres: Akcyza, CŁO
  Status: Ministerstwo Finansów

  Ministerstwo Finansów w dniu 21 kwietnia br. przekazało do konsultacji społecznych projekt  Dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej.

  Termin konsultacji: 2011-04-26
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: jgawor@pkpplewiatan.pl

  Niniejsza dyrektywa ma na celu wprowadzenie koniecznych zmian w niektórych podstawowych przepisach dyrektywy w sprawie opodatkowania energii, tak by sprawić, aby podatki energetyczne w bardziej spójny sposób przyczyniały się do realizacji celów w zakresie mniejszego zużycia energii oraz większego udziału czystej energii w UE.

  czytaj więcej
 • Projekt Dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej - projekt Dyrektywy

  Data sporządzenia: wtorek, 26 kwietnia 2011
  Rodzaj: Dyrektywa UE
  Zakres: Akcyza, CŁO
  Status: Ministerstwo Finansów

  Ministerstwo Finansów w dniu 21 kwietnia br. przekazało do konsultacji społecznych projekt  Dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej.

  Termin konsultacji: 2011-04-26
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: jgawor@pkpplewiatan.pl

  Dyrektywa Rady zmieniająca dyrektywę 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej  wprowadza konieczne zmiany  w niektórych podstawowych przepisach dyrektywy w sprawie opodatkowania energii, tak by sprawić, aby podatki energetyczne w bardziej spójny sposób przyczyniały się do realizacji celów w zakresie mniejszego zużycia energii oraz większego udziału czystej energii w UE.

  czytaj więcej
 • Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia.

  Data sporządzenia: poniedziałek, 9 maja 2011
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: Akcyza, CŁO
  Status: Ministerstwo Finansów
  Termin konsultacji: 2011-05-10
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: jgawor@pkpplewiatan.pl

  Ministerstwo Finansów w dniu 19 kwietnia br. przekazało do konsultacji społecznych projekt  rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia.

  czytaj więcej
 • projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

  Data sporządzenia: wtorek, 12 kwietnia 2011
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: Akcyza, CŁO
  Status: Ministerstwo Finansów

  Ministerstwo Finansów w dniu 12  kwietnia br. przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne.

  Termin konsultacji: 2011-04-26
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: jgawor@pkpplewiatan.pl

  Wydanie rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne podyktowane jest koniecznością dostosowania regulacji krajowych do przepisów prawa wspólnotowego.

  Zmiana zawarta w § 1 pkt 1 i 4 projektu (dotycząca § 7 ust. 1 pkt 2 oraz § 20b ust. 1 pkt 2 rozporządzenia) oraz dodanie nowej regulacji zawartej w § 1 pkt 2 (dodanie § 7a), wynika z  konieczności dostosowania przepisów krajowych do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1228/2010 z dnia 15 grudnia 2010r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. UE z dnia 21.12.2010r., L 336, s. 17), które wprowadziło  specjalne kody taryfowe dla niektórych towarów określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, do ich stosowania odpowiednio w przywozie i wywozie.

  czytaj więcej
 • Nowela ustawy o VAT (dostosowanie do Rozporządzenia Rady UE 282/2011)

  Data sporządzenia: piątek, 8 kwietnia 2011
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: VAT, Inne
  Status: Ministerstwo Finansów

  Ministerstwo Finansów w dniu 8 kwietnia br. przekazało do konsultacji społecznych projekt ustawy Ministra Finansów o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym.
   

  Termin konsultacji: 2011-04-13
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: jgawor@pkpplewiatan.pl

  Ministerstwo Finansów w dniu 8 kwietnia br. przekazało do konsultacji społecznych projekt ustawy Ministra Finansów o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym.

  czytaj więcej