Projekty aktów prawnych oraz opinie i stanowiska

 • Ustawa o przeciwdziałaniu wyłudzeniom skarbowym

  piątek, 24 marca 2017
  Data sporządzenia: poniedziałek, 20 marca 2017
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: Inne
  Status: Sejm

  Konsultujemy rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywania sektora finansowego dla wyłudzeń skarbowych.

   

   

  czytaj więcej
 • Przesłuchanie kontrolowanego na odległość - rozporządzenie

  wtorek, 14 lutego 2017
  Data sporządzenia: wtorek, 14 lutego 2017
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: Inne
  Status: Ministerstwo Finansów

  Konsultujemy projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie utrwalenia obrazu lub dźwięku dla celów kontroli celno - skarbowej.

  czytaj więcej
 • Projekty DYREKTYW RADY ws. CCTB oraz CCCTB

  środa, 16 listopada 2016
  Data sporządzenia: środa, 16 listopada 2016
  Rodzaj: Dyrektywa UE
  Zakres: CIT/PIT, Międzynarodowe, Inne
  Status: Prace rządowe

  Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji społecznych Wniosek DYREKTYWY RADY w sprawie wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych COM(2016) 685 oraz Wniosek DYREKTYWY RADY w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych COM(2016) 683.

  czytaj więcej
 • Wzór deklaracji na podatek od sprzedaży detalicznej

  piątek, 5 sierpnia 2016
  Data sporządzenia: piątek, 5 sierpnia 2016
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: Inne
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego
  Konsultujemy projekt wzoru deklaracji na podatek od sprzedaży detalicznej. Jednocześnie prosimy zgłaszać wątpliwości dotyczące trudności związanych z przygotowaniem się do rozliczenia podatku od sprzedaży detalicznej. czytaj więcej
 • Ułatwienia dla przedsiębiorców - konsultacje

  piątek, 8 lipca 2016
  Data sporządzenia: piątek, 8 lipca 2016
  Rodzaj: Założenia do projektu aktu prawnego
  Zakres: Inne
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

  Konsultujemy projekt założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (nr UD91 w Wykazie RM), zawierający propozycje zmian o charakterze deregulacyjnym, m. in. w zakresie prawa podatkowego.

  czytaj więcej
 • Sukcesja przedsiębiorstwa osoby fizycznej - założenia ustawy

  środa, 29 czerwca 2016
  Data sporządzenia: środa, 29 czerwca 2016
  Rodzaj: Założenia do projektu aktu prawnego
  Zakres: Inne
  Status: Ministerstwo/organ administracji

  Ministerstwo Rozwoju zaprezentowało projekt założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznej. Zdaniem resortu skala potencjalnych problemów związanych ze śmiercią przedsiębiorcy uzasadnia podjęcie działań, zmierzających do wprowadzenia zmian w przepisach prawa, które ułatwiałyby w takiej sytuacji kontynuację działalności przedsiębiorstwa osoby fizycznej.

  czytaj więcej