Projekty aktów prawnych oraz opinie i stanowiska

 • Krajowa Administracja Skarbowa

  czwartek, 2 czerwca 2016
  Data sporządzenia: czwartek, 2 czerwca 2016
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: Inne
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego
  Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji społecznych projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Reforma administracji zakłada konsolidację administracji podatkowej, służby celnej i kontroli skarbowej. Zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. czytaj więcej
 • Nowa wersja podatku od sprzedaży detalicznej

  poniedziałek, 30 maja 2016
  Data sporządzenia: poniedziałek, 30 maja 2016
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: Inne
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

  Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji społecznych kolejną wersję projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Nowy projekt istotnie różni się od wcześniej prezentowanych, przewiduje m. in. kwotę wolną od podatku w wysokości 17 mln zł miesięcznie, progresywną skalę podatkową, brak łącznego opodatkowania franczyzobiorców oraz brak opodatkowania handlu internetowego.

  czytaj więcej
 • Nowe propozycje wsparcia innowacyjności

  środa, 9 marca 2016
  Data sporządzenia: środa, 9 marca 2016
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: CIT/PIT, Inne
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

  Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjności. Projekt opracowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  czytaj więcej
 • Dyrektywa przeciwko unikaniu opodatkowania

  środa, 17 lutego 2016
  Data sporządzenia: środa, 17 lutego 2016
  Rodzaj: Dyrektywa UE
  Zakres: CIT/PIT, Międzynarodowe, Inne, System podatkowy
  Status: Rada UE

  Projekt dyrektywy Rady UE ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

  czytaj więcej
 • Ustawa o obowiązkowej automatycznej wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania

  czwartek, 1 października 2015
  Data sporządzenia: czwartek, 1 października 2015
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: Inne
  Status: Ministerstwo Finansów

  Konsultujemy projekt z dnia 24 września 2015 r. ustawy o obowiązkowej automatycznej wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy jej celem jest implementacja przepisów dyrektywy Rady 2014/107/UE  z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (Dz. U. UE L 359  z 16.12.2014 str. 1).

  czytaj więcej
 • Rozporządzenia ws. właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych

  poniedziałek, 21 września 2015
  Data sporządzenia: poniedziałek, 21 września 2015
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: Inne
  Status: Ministerstwo Finansów

  Konsultujemy projekty rozporządzeń Ministra Finansów,

  1. w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego miejscowo oraz
  2. w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów skarbowych do wykonywania niektórych zadań należących do innych naczelników urzędów skarbowych oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania.
  czytaj więcej