Projekty aktów prawnych oraz opinie i stanowiska

 • Projekty DYREKTYW RADY ws. podwójnego opodatkowania w UE oraz struktur hybrydowych

  poniedziałek, 21 listopada 2016
  Data sporządzenia: poniedziałek, 21 listopada 2016
  Rodzaj: Dyrektywa UE
  Zakres: Międzynarodowe
  Status: Komisja Europejska

  Prowadzimy konsultacje projektów:

  DYREKTYWA RADY w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej COM(2016) 686,

  DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę (UE) 2016/1164 w zakresie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich COM(2016) 687.

  czytaj więcej
 • Projekty DYREKTYW RADY ws. CCTB oraz CCCTB

  środa, 16 listopada 2016
  Data sporządzenia: środa, 16 listopada 2016
  Rodzaj: Dyrektywa UE
  Zakres: CIT/PIT, Międzynarodowe, Inne
  Status: Prace rządowe

  Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji społecznych Wniosek DYREKTYWY RADY w sprawie wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych COM(2016) 685 oraz Wniosek DYREKTYWY RADY w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych COM(2016) 683.

  czytaj więcej
 • Dyrektywa przeciwko unikaniu opodatkowania

  środa, 17 lutego 2016
  Data sporządzenia: środa, 17 lutego 2016
  Rodzaj: Dyrektywa UE
  Zakres: CIT/PIT, Międzynarodowe, Inne, System podatkowy
  Status: Rada UE

  Projekt dyrektywy Rady UE ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

  czytaj więcej
 • Europejski Numer Identyfikacji Podatkowej

  wtorek, 2 kwietnia 2013
  Data sporządzenia: wtorek, 2 kwietnia 2013
  Rodzaj: Inny dokument/akt UE
  Zakres: OPP, Międzynarodowe, System podatkowy
  Status: Komisja Europejska

  Konsultacje społeczne propozycji Komisji Europejskiej wprowadzenia Europejskiego Numeru Identyfikacji Podatkowej  

  czytaj więcej
 • Europejski zbiór zasad podatnika

  wtorek, 2 kwietnia 2013
  Data sporządzenia: wtorek, 2 kwietnia 2013
  Rodzaj: Inny dokument/akt UE
  Zakres: OPP, Międzynarodowe, System podatkowy
  Status: Komisja Europejska

  Konsultacje społeczne propozycji Komisji Europejskiej stworzenia "zbioru dobrych praktych podatnika".

  czytaj więcej
 • O korzyściach fakturowania elektronicznie - Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów

  poniedziałek, 10 stycznia 2011
  Data sporządzenia: poniedziałek, 10 stycznia 2011
  Rodzaj: Inny dokument/akt UE
  Zakres: VAT, Międzynarodowe
  Status: Komisja Europejska

  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Czerpanie korzyści z fakturowania elektronicznego w Europie dotyczy priorytetów w sprawie e-fakturowania.

  czytaj więcej