Projekty aktów prawnych oraz opinie i stanowiska

 • Sukcesja przedsiębiorstwa osoby fizycznej - założenia ustawy

  środa, 29 czerwca 2016
  Data sporządzenia: środa, 29 czerwca 2016
  Rodzaj: Założenia do projektu aktu prawnego
  Zakres: Inne
  Status: Ministerstwo/organ administracji

  Ministerstwo Rozwoju zaprezentowało projekt założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznej. Zdaniem resortu skala potencjalnych problemów związanych ze śmiercią przedsiębiorcy uzasadnia podjęcie działań, zmierzających do wprowadzenia zmian w przepisach prawa, które ułatwiałyby w takiej sytuacji kontynuację działalności przedsiębiorstwa osoby fizycznej.

  czytaj więcej
 • Krajowa Administracja Skarbowa

  czwartek, 2 czerwca 2016
  Data sporządzenia: czwartek, 2 czerwca 2016
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: Inne
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego
  Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji społecznych projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Reforma administracji zakłada konsolidację administracji podatkowej, służby celnej i kontroli skarbowej. Zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. czytaj więcej
 • Nowa wersja podatku od sprzedaży detalicznej

  poniedziałek, 30 maja 2016
  Data sporządzenia: poniedziałek, 30 maja 2016
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: Inne
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

  Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji społecznych kolejną wersję projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Nowy projekt istotnie różni się od wcześniej prezentowanych, przewiduje m. in. kwotę wolną od podatku w wysokości 17 mln zł miesięcznie, progresywną skalę podatkową, brak łącznego opodatkowania franczyzobiorców oraz brak opodatkowania handlu internetowego.

  czytaj więcej
 • Wzór pełnomocnictwa ogólnego i sposób jego zgłaszania

  wtorek, 19 kwietnia 2016
  Data sporządzenia: wtorek, 19 kwietnia 2016
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: OPP
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

  Konsultujemy projekty rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego oraz w sprawie szczegółowego sposobu zgłaszania pełnomocnictw ogólnych.

  czytaj więcej
 • Nowe propozycje wsparcia innowacyjności

  środa, 9 marca 2016
  Data sporządzenia: środa, 9 marca 2016
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: CIT/PIT, Inne
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

  Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjności. Projekt opracowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  czytaj więcej
 • CIT Nowelizacja 2016 - Stawka 15 %, Opodatkowanie Aportów i Inne Zmiany

  poniedziałek, 29 lutego 2016
  Data sporządzenia: poniedziałek, 29 lutego 2016
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

   

  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadza kilka fundamentalnych zmian w konstrukcji obydwu podatków. Najbardziej głośną i reklamowaną zmianą jest obniżenie stawki podatku CIT dla małych i rozpoczynających działalność podatników do 15 %. Inne zmiany dotyczą m.in.:

  1) modyfikacji opodatkowania objęcia udziałów/akcji w zamian za aport,

  2) zmiany w zakresie opodatkowania transakcji łączenia, podziału oraz wymiany udziałów,

  3) uzupełnienie/wprowadzenie katalogu dochodów (przychodów), które uznaje się za dochody (przychody) osiągnięte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (PIT).

  czytaj więcej