Projekty aktów prawnych oraz opinie i stanowiska

 • AKCYZA - uproszczenia

  poniedziałek, 2 października 2017
  Data sporządzenia: poniedziałek, 2 października 2017
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: Akcyza
  Status: Prace rządowe
  Projekt z dnia 21 września 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym ma na celu uproszczenie i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych. czytaj więcej
 • PUBLICZNY REJESTR CZYNNYCH PODATNIKÓW VAT - NOWELIZACJA USTAWY

  piątek, 29 września 2017
  Data sporządzenia: piątek, 29 września 2017
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: VAT, CIT/PIT, OPP
  Status: Prace rządowe
  Projekt z dnia 20 września 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada opublikowanie na stronie internetowej Ministerstwa Finansów wykazu podatników VAT czynnych. czytaj więcej
 • NOWA WERSJA - USTAWA ANTY-OPTYMALIZACYJNA 2017

  czwartek, 28 września 2017
  Data sporządzenia: czwartek, 6 lipca 2017
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

  Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. 

  Planowane zmiany mają przeciwdziałać optymalizacji podatkowej.

  czytaj więcej
 • Nowe kasy fiskalne

  środa, 20 września 2017
  Data sporządzenia: środa, 20 września 2017
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: VAT
  Status: Sejm

  Projekt z dnia 18 września 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach.

  Projekt zakłada wprowadzenie zmian w zakresie wystawiania faktur oraz zmiany w systemie rejestrowania sprzedaży przy pomocy kas rejestrujących.

  Nowe przepisy mają na celu wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na stosowanie do ewidencji obrotu kas rejestrujących przesyłających informacje do centralnego systemu informatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Informacji Skarbowej.

  Przesyłanie informacji o transakcjach rejestrowanych na kasach rejestrujących odbywać ma się w sposób ciągły i zautomatyzowany w określonych odstępach czasu za pośrednictwem sieci teleinformatycznej.

  czytaj więcej
 • Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych

  poniedziałek, 28 sierpnia 2017
  Data sporządzenia: poniedziałek, 28 sierpnia 2017
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: OPP, System podatkowy
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego
  Projekt z dnia 25 lipca 2017 r. ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych zakłada wprowadzenie narzędzi pozwalających w ocenie projektodawcy na ograniczenie wyłudzeń podatku VAT. czytaj więcej
 • Publikacja danych podatkowych 4 500 największych firm

  czwartek, 29 czerwca 2017
  Data sporządzenia: czwartek, 29 czerwca 2017
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego
  Projekt z dnia 26 czerwca 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który przewiduje wprowadzenie do ustawy CIT przepisów pozwalających Ministrowi Finansów na publikowanie informacji zawartych w składanych przez podatników zeznaniach podatkowych. czytaj więcej