Projekty aktów prawnych oraz opinie i stanowiska

 • Wyższe limity jednorazowej amortyzacji

  wtorek, 31 stycznia 2017

  Konsultujemy projekt z dnia 3 stycznia 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

  Zgodnie z uzasadnieniem do projektu „celem ustawy jest stworzenie mechanizmu pozwalającego na stymulację inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorców. Proponowany instrument da możliwość corocznego jednorazowego rozliczenia nakładów na środki trwałe do wysokości 100 tys. złotych, przy minimalnej wartości nakładów w wysokości 10 tys. złotych.”

  czytaj więcej
 • Deklaracje VAT na 2017 r.

  środa, 14 grudnia 2016
  Data sporządzenia: środa, 14 grudnia 2016
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

  Ministerster Rozwoju i Finansów przekazał do konsultacji społecznych projekty rozporzadzeń:

  1)      w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług;

  2)      w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług;

  3)      w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach;

  4)      w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym.

  czytaj więcej
 • Rozporządzenie VAT ws. zwolnień

  poniedziałek, 5 grudnia 2016
  Data sporządzenia: poniedziałek, 5 grudnia 2016
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo Finansów

  Minister Rozwoju i Finanów przedstawił projekt z dnia 24 listopada 2016 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień.

  czytaj więcej
 • Projekty rozporządzeń ws. uproszczonego sprawozdania w CIT/PIT - ceny transferowe

  poniedziałek, 21 listopada 2016
  Data sporządzenia: poniedziałek, 21 listopada 2016
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Ministerstwo Finansów

  Konsultujemy projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju i Finsnsów:

  w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12292158/katalog/12390383#12390383 oraz

  w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12292159/katalog/12390416#12390416.

  czytaj więcej
 • Projekty DYREKTYW RADY ws. podwójnego opodatkowania w UE oraz struktur hybrydowych

  poniedziałek, 21 listopada 2016
  Data sporządzenia: poniedziałek, 21 listopada 2016
  Rodzaj: Dyrektywa UE
  Zakres: Międzynarodowe
  Status: Komisja Europejska

  Prowadzimy konsultacje projektów:

  DYREKTYWA RADY w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej COM(2016) 686,

  DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę (UE) 2016/1164 w zakresie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich COM(2016) 687.

  czytaj więcej
 • Zmiany w opodatkowaniu FIZ/FIO

  czwartek, 17 listopada 2016
  Data sporządzenia: piątek, 4 listopada 2016
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

  Posłowie PIS złożyli w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

  ​Projekt zakłada:

   

  czytaj więcej