Danina Solidarnościowa

Data sporządzenia: czwartek, 12 lipca 2018
Rodzaj: Ustawa
Zakres: CIT/PIT, OPP, Inne, System podatkowy
Status: Ministerstwo Finansów

 

Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie do porządku prawnego nowej instytucji: Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „Funduszem”, który ukierunkowany będzie na wsparcie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych.