Nowelizacja ustawy Ordynacja podatkowa

Data sporządzenia: czwartek, 17 lipca 2014
Rodzaj: Ustawa
Zakres: OPP
Status: Sejm

Projekt z dnia 9 lipca 2014 r. ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw sporządzony został na podstawie założeń przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 18 marca 2014 r. Założenia te konsultowane były ze środowiskiem przedsiębiorców:http://www.radapodatkowa.pl/pl/a/konsultacja711_Zalozenia-nowelizacji-OP
Autor projektu wskazuje, że podstawowym celem nowelizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa jest stworzenie ram prawnych, które zracjonalizują i uproszczę procedury podatkowe. Dodatkowo zmiany mają ułatwić kontakty podatników z organami podatkowymi oraz zapewnić efektywniejszy pobór podatków. Wstępna analiza projektu wskazuje jednak, że jego kluczowym celem jest uszczelnienie systemu podatkowego i wprowadzenie narzędzi służących ograniczeniu unikania opodatkowania, m.in. klauzuli generalnej przeciwko unikaniu opodatkowania - narzędzia pozwalającego organom podatkowym i organom kontroli skarbowej na pominięcie skutków podatkowych czynności prawnych, jeżeli udowodnią, że z dokonania tych czynności nie można było oczekiwać innych istotnych korzyści niż wynikające z obniżenia wysokości zobowiązania podatkowego, zwiększenia straty, podwyższenia nadpłaty lub zwrotu podatku.

Zmiany dotyczyć mają również:
1. instytucji interpretacji przepisów prawa podatkowego,
2. sposobu korygowania i obliczania odsetek od zaległości podatkowych,
3. przekazywania postępowań do organów kontroli skarbowej, które dysponują szerszym dostępem do danych bankowych podatników,
4. przedawniania zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym,
5. wygasania oraz sposobów regulowania zobowiązań podatkowych.

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz