Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (opłata targowa)

Data sporządzenia: piątek, 13 czerwca 2014
Rodzaj: Ustawa
Zakres: Podatki lokalne
Status: Sejm

W poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zaproponowano wyeliminowanie z polskiego porządku prawnego "podatku" lokalnego zwanego opłatą targową. Opłata targowa będąca „quasi–podatkiem” nie przystaje do współczesnych realiów rynkowych i współczesnej rzeczywistości gospodarczej. Pobierana jest również od kupców, którzy nie osiągają dochodów, przez co zniechęca do podejmowania aktywności zawodowej i ogranicza rozwój przedsiębiorczości.