Nowelizacja PIT - zmiany w zakresie obowiązków płatnika

Data sporządzenia: poniedziałek, 24 lutego 2014
Rodzaj: Ustawa
Zakres: CIT/PIT
Status: Sejm

Projekt z dnia 15 stycznia 2014 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z uzasadnieniem projektodawcy służyć ma usprawnieniu (zoptymalizowaniu) procesów wymiany informacji między administracją podatkową a płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

W projekcie przewidziano wprowadzenie obowiązku składania deklaracji oraz informacji, których obowiązek złożenia wynika z przepisów ustawy CIT oraz ustawy o PIT (z wyjątkiem deklaracji składanych przez podatników tego podatku) wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Są to m.in. CIT-8, CIT-8/O, CIT-D, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-R, PIT-40. Dodatkowo zakłada się skrócenie terminu na przekazanie dokumentów w formie papierowej. Przykładowo, złożenie papierowej informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, będzie musiało nastąpić do 30 stycznia roku następującego po roku podatkowym, tj. o miesiąc wcześniej niż obecnie.

Z obowiązku składania informacji drogą elektroniczną zwolnieni będą płatnicy, będący osobami fizycznymi, jeżeli w roku podatkowym liczba podatników w stosunku do których ciążą na nich obowiązki płatnika nie przekracza pięciu, jednak pod warunkiem, że podatnik taki nie korzysta z usług biura rachunkowego.

Zgodnie z projektem zmiany miałby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz