Nowelizacja Ordynacji podatkowej (Ruch Palikota)

Data sporządzenia: poniedziałek, 15 października 2012
Rodzaj: Ustawa
Zakres: OPP
Status: Sejm
Termin konsultacji: 2012-10-31

Celem projektu jest wprowadzenie Rejestru Operacji Gospodarczych. Rejestr ten, służyć ma ujawnieniu działań o charakterze ekonomicznym, które mogą być przedmiotem opodatkowania lub mogą mieć wpływ wysokość i moment powstania obowiązku podatkowego.
W założeniu Rejestr ma stanowić podstawę wszelkich nadzorów nad rozliczeniami wszelkich podatków, a zwłaszcza podatków majątkowych i dochodowych. Zgłoszeniu do rejestru mają podlegać operacje gospodarcze dokonywane na terytorium RP, których wartość przekracza 500 000 euro, a jedną ze stron transakcji jest podmiot posiadający miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie lub na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową
 

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz