Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (PIS)

Data sporządzenia: środa, 30 lipca 2014
Rodzaj: Ustawa
Zakres: CIT/PIT
Status: Sejm

Projekt zakłada rozszerzenie działalności rolniczej również na działalność powiązaną, polegającą na przetworzeniu i sprzedaży produktów rolnych, pochodzących z własnej uprawy lub hodowli, niestanowiących działów specjalnych produkcji rolnej