Prawo Działalności Gospodarczej

Data sporządzenia: czwartek, 11 grudnia 2014
Rodzaj: Założenia do projektu aktu prawnego
Zakres: Inne, System podatkowy
Status: Ministerstwo/organ administracji

Nowe prawo działalności gospodarczej


Ministerstwo Gospodarki przygotowało założenia nowego aktu Prawo Działalności Gospodarczej, który zastąpić ma dotychczas obowiązującą ustawę z dnia z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.


Deklarowanym celem prawodawcy jest urzeczywistnienie konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej. Cel ten planuje się osiągnąć poprzez ustanowienie norm prawnych o charakterze ogólnym, znajdujących zastosowanie dla każdego rodzaju działalności gospodarczej podejmowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jednocześnie dążących do ukształtowania sposobu działania organów administracji publicznej.


Projektodawca przewiduje:
1) przyjęcie nowej ustawy – Prawo działalności gospodarczej;
2) przyjęcie przepisów wprowadzających PDG wraz z nowelizacją innych ustaw, których wykaz został umieszczony w pkt VI.2 założeń ;
3) przeniesienie przepisów SDG w zakresie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych do nowej, odrębnej ustawy.

Ustawa ma wejść w życie 1.01,2016 r.

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz