Prezydencki projekt Ordynacji podatkowej

Data sporządzenia: wtorek, 30 grudnia 2015
Rodzaj: Ustawa
Zakres: OPP
Status: Sejm

Propozycje Prezydenta RP zmian w Ordynacji podatkowej!

W dniu 9 grudnia 2014 r. Prezydent RP przedstawił Sejmowi projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Zaproponowana nowelizacja została przygotowana na podstawie materiałów zebranych podczas cyklu seminariów eksperckich organizowanych przez Kancelarię Prezydenta RP. 

Główne propozycje zmian zawarte w projekcie to:

1. Wprowadzenie zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika,
2. Uchylenie przepisu pozwalającego na zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego wskutek wszczęcia postępowania o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe,
3. Wprowadzenie fakultatywności składania uzasadnienia do korekty deklaracji podatkowej,
4. Uchylenie przepisów dotyczących korekty kosztów w podatkach dochodowych.

 

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz