Projekt rozporządzenia ws. zwolnień z prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej

Data sporządzenia: piątek, 1 sierpnia 2014
Rodzaj: Rozporządzenie
Zakres: VAT
Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Obecnie obowiązujący zakres zwolnień z ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej określony został jedynie do końca 2014 r. W związku z powyższym Minister Finansów realizując upoważnienie zawarte w art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług proponuje zwolnienie na czas określony, niektórych grup podatników oraz niektóre czynności z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestracyjnej.


Nowe rozporządzenie znacząco rozszerza katalog podmiotów, których dotyczyć będzie obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestracyjnej, niezależnie od wysokości uzyskanych w danym roku przychodów. Są to, m.in. podmioty dokonujące sprzedaży perfum i wód toaletowych oraz świadczące usługi:


- naprawy pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów, ( w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
- zakresie wymiany opon i kół,
- w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
- w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
- prawnych (w tym w zakresie doradztwa podatkowego), z wyjątkiem usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repetytorium A i P,
- fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
- gastronomicznych, z wyjątkiem usług świadczonych na pokładach samolotów oraz w sposób określony w poz. 43 załącznika do rozporządzenia.

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz