Projekt z dnia 2 czerwca 2014 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa

Data sporządzenia: piątek, 13 czerwca 2014
Rodzaj: Ustawa
Zakres: CIT/PIT, OPP
Status: Sejm

Celem projektu z dnia 2 czerwca 2014 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa jest uregulowanie zasad opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Proponowane przepisy są odpowiedzią na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2013 r. sygn. akt 18/09, w którym Trybunał stwierdził niekonstytucyjność przepisów art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.