Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Data sporządzenia: piątek, 27 czerwca 2014
Rodzaj: Założenia do projektu aktu prawnego
Zakres: VAT
Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

Projekt założeń z dnia 25 czerwca 2014 r. projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Proponowane w projektowanej regulacji zmiany dotyczą:

1) pełniejszego dostosowania przepisów do prawa unijnego,   
2) zmian w zakresie przepisów dotyczących mechanizmu odwrotnego obciążenia,
3) zmian w zakresie towarów objętych odpowiedzialnością solidarną i obowiązkiem stosowania rozliczeń miesięcznych,
4) zmian o charakterze proceduralnym, porządkowym lub mających na celu usunięcie wątpliwości interpretacyjnych.

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz