Propozycja nowej definicji budowli w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych

Data sporządzenia: poniedziałek, 7 września 2015
Rodzaj: Ustawa
Zakres: Podatki lokalne
Status: Ministerstwo Finansów
Termin konsultacji: 2015-10-16

Ministerstwo Finansów kontynuuje prace nad zmianą definicji pojęcia „budowla” w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.). Nowa definicja odpowiadać ma zaleceniom Trybunału Konstytucyjnego zawartym w wyroku z dnia 13 września 2011 r. sygn. akt P 33/2009. TK wskazał na konieczność odrębnego – poza prawem budowlanym – określania przedmiotów i zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji cztery propozycje rozwiązań, które zostały wypracowane w trakcie prowadzonych konsultacji społecznych oraz w trakcie konsultacji z Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji,  Ministerstwem Skarbu Państwa oraz Ministerstwem Infrastruktury
i Rozwoju.
 

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz